Hjemmesykepleien vakttelefon

Tlf. 913 26 699, døgnåpen.

Tannlegevakt

 Tlf. 32 12 65 02, søndager og helligdager.

Barnevernvakt

Tlf. 116 111, alarmtelefonen for barn og unge, eller for deg som er bekymret for et barn eller en ungdom. Den er åpen når barneverntjenestens kontorer er stengt.

Interkommunal barnevernvakt

Tlf: 911 14 699. Fra kl. 15.30 - 08:00 på hverdager. Helg og helligdager - hele døgnet.

Krisesenteret

Tlf: 32 17 06 90, døgnåpent.

Fallviltgruppa- vakttelefon for skadde, syke eller døde dyr

Tlf. 950 91 801.

Ved viltpåkjørsler kontaktes politiet på telefon 02800.

Vann/avløp/vei - vakttelefon

Tlf.: 916 03 174, døgnåpen.