Du er her: Forside / Hjem
sykkelfamilie-med-natur

Vi trenger dine innspill - hva er viktig for klima og miljø i Hole?

Hole kommune har behov for en ny klima- og energiplan samt en konkretisering av kommunens ambisjon om å være en klima- og miljøvennlig kommune.

Formannskapet vedtok i sitt møte den 11.05.2022 å legge ut forslag til kommunedelplan for klima og miljø på høring.

Du kan gi innspill til planen ved å svare på noen korte spørsmål om klima og miljø i Hole kommune. 

Her finner du spørreskjemaet 

Frist: 12.09.22

Les mer om planforslaget og høringsprosessen her

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss