Du er her: Hjem / Kunngjøringer
Klima- og miljøplanen er på høring.

Klima- og miljøplanen er på høring.

Høringsfrist 12.9.22

Høring av planforslaget til kommunedelplan for klima og miljø 2022 - 2030

Hole kommune har behov for en ny klima- og energiplan samt en konkretisering av kommunens ambisjon om å være en klima- og miljøvennlig kommune. Formannskapet vedtok i sitt møte den 11.05.2022 å legge ut forslag til kommunedelplan for klima og miljø på høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningslovens §§ 11-1 og 11-14.

Klima- og miljøplanen er en overordnet plan som omfatter mål og strategier for klima, naturmangfold og vannmiljø. I tillegg til å foreslå mål, delmål og strategier for forskjellige innsatsområder, belyser planen dagens status og forventninger, handlingsrom og prioriteringer på forskjellige temaer. Mål og strategier vil konkretiseres og følges opp gjennom handlings- og tiltaksplaner, samt kommunens budsjett. Det siste er ikke en del av planforslaget.

Hole kommune ønsker bredt engasjement i det lokale klima- og miljøarbeidet og oppfordrer alle til å komme med mest mulig konkrete og konstruktive innspill til planforslaget.

Spesielt ønsker vi innspill og tilbakemelding på våre forslag til:

  • mål, delmål og strategier for de forskjellige tema
  • prioriteringer for kommunens arbeid
  • samarbeid med lokalsamfunnet, nabokommuner og regionale og nasjonale aktører

Klima- og miljøplanen finner du her

Åpen kontordag
Det inviteres til åpen kontordag den 23.06.22 og 06.09.22 for å stille spørsmål eller gi innspill til planforslaget.

Vennligst ta kontakt med miljørådgiver på tlf. 469 26 164 eller miriam.geitz@hole.kommune.no for å avtale et møte på disse dagene for å unngå venting. Vi vil også legge til rette for andre medvirkningsmuligheter i løpet av høringsperioden. Disse vil bli annonsert på kommunens hjemmeside og Facebook side.

Merknader
Merknader til planprogrammet sendes Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller postmottak@hole.kommune.no
Brevet eller eposten merkes med saksnummer eller «Innspill til klima- og miljøplan». Det gjøres oppmerksom på at alle skriftlige innspill vil saksføres og svares ut gjennom merknadsbehandlingen, ikke individuelle tilbakemeldinger.

Frist for merknader er 12. september 2022.

Etter høringen og merknadsbehandling vil den endelige kommunedelplanen for klima og miljø bli vedtatt av kommunestyret.

Ved behov for utskrift i papir av planprogrammet, ta kontakt med kommunens publikumskontor på tlf. 32 16 11 00.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss