Du kan gi innspill til planen ved å svare på noen korte spørsmål om klima og miljø i Hole kommune. 

Her finner du spørreskjemaet 

Frist: 12.09.22

Les mer om planforslaget og høringsprosessen her