Omadressering kan være aktuelt i forbindelse med fortetting, når atkomst endres eller når eksisterende bygning utvides med flere boliger med egen inngang. 

 Før det gjøres vedtak om nye eller endrede adresser blir det alltid sendt forhåndsvarsling, med mulighet for innspill, til berørte hjemmelshavere. 

Finn bolignummer

Alle leiligheter skal ha sin egen adresse, på lik linje med eneboliger. Bruksenhetsnummeret (bolignummeret) er leilighetens unike adresse. Bruksenhetsnummeret, som tidligere ble kalt bolignummer, består av en bokstav og fire tall. Bokstaven og de to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre.

Du kan finne bolignummeret på Se eiendom.

Hvorfor bruksenhetsnummer?

Ved å oppgi bruksenhetsnummeret ditt til folkeregisteret, gjør du det lettere for ambulanse, politi og brannvesen å finne raskere frem til leiligheten din. Bruksenhetsnummeret er også en forutsetning for installasjon av faste telefontjenester som bredbånd og internett.

Stortinget vedtok i 1999 at alle leiligheter skal ha sin egen adresse, på lik linje med eneboliger.

Ved flytting

Når du flytter, skal bruksenhetsnummeret oppgis på flyttemeldingen til folkeregisteret. I forbindelse med tinglysing av boretter skal også bruksenhetsnummeret oppgis.

Det er ingen gebyr knyttet til kommunens saksbehandling. 

Adressering er regulert av matrikkellovens § 21 og matrikkelforskriftens § 22 og §§ 49-59.