Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vei, vann, avløp og avfall

Her finner du informasjon som om drikkevannet vårt, vannmåler, tilknytningsavgifter og drift av de kommunale veiene i Hole. Renovasjon og avfall håndteres av Ringerike og Hadeland avfallsselskap. 

Aktuelt

Foto: Slik ser din nye digitale måler ut.

Kommunen bytter til digitale vannmålere

Alle boliger og bygg i Hole kommune som er tilkoblet kommunalt vann eller avløpsnett skal ha vannmåler beregnet for fjernavlesning før utløpet av 2023...