Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vei, vann, avløp og avfall

Her finner du informasjon som om drikkevannet vårt, vannmåler, tilknytningsavgifter og drift av de kommunale veiene i Hole. Renovasjon og avfall håndteres av Ringerike og Hadeland avfallsselskap. 

Aktuelt

Kosting av kommunale veier pågår for fullt.

Kosting av gater og gangveier

Rengjøring av gater og gangveier pågår for fullt i hele kommunen.  Pr. i dag er det ikke gjennomført kosting på deler av Viksveien, Øvre Steinsåsen o...
Foto: Slik ser din nye digitale måler ut.

Kommunen bytter til digitale vannmålere

Alle boliger og bygg i Hole kommune som er tilkoblet kommunalt vann eller avløpsnett skal ha vannmåler beregnet for fjernavlesning før utløpet av 2023...