Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Ansatte
Etternavn Fornavn Avdeling Tittel E-post
Møtteberg Svein-Olav Gamleveien 2B Assistent E-post
Eikrehagen Siw Renee Tiltak for funksjonshemmede Leder E-post
Bakkeby Tone-Merete Tiltak for funksjonshemmede Gamleveien 2B Leder E-post
Krag-Rønne Kjetil Gamleveien 2B Fagarbeider E-post
Khalayli Ahmad Nemer Gamleveien 2B Hjelpepleier E-post
Berg Elmer Johan Kommunedirektør Kommunalsjef E-post
Tangestuen Thor Arne Gamleveien 2B Assistent E-post
Jørgensen David Gamleveien 2B Pensjonistavlønning E-post
Hagelsteen Marthe Informasjonsavdelingen Leder E-post
Pedersen Espen Kommunedirektør Kommunalsjef E-post
Adolfo Dennis Gamleveien 2B Assistent E-post
Nilsen Aksel Sevaldson IT Konsulent E-post
Folly Kwami Mensah Bolig B Fagarbeider E-post
Gulbrandsen Hilde Gamleveien 2B Assistent E-post
Bomann Solfrid Standahl Gamleveien 2B Spesialhjelpepleier E-post
Bruker HK IT E-post
Halvorsen Roger Grefsrud IT Konsulent E-post
Kveberg Per Øystein IT Fagleder E-post
Leivestad Syver Hole Kommune Ordfører E-post
Linde Ellen Agnete Informasjonsavdelingen Rådgiver E-post
Berg-Leirvåg Tom Teknisk, ledere Ingeniør E-post
Webber Anja Christine Støen Informasjonsavdelingen Konsulent E-post
Bakken Grete Ranveig Informasjonsavdelingen Fagleder E-post
Sørslett Roger Kommunalsjef Samfunn Leder E-post
Løken Rune Teknisk/Eiendom Fagarbeider E-post
Oppenhagen Ingvild Andersen Kommunalsjef Oppvekst Leder E-post
Røine Sissel Gerhardsen Skole Rektor/leder E-post
Simensen Thor Egil Skole Rektor/leder E-post
Weme Michelle Julie Varga Skole Rektor/leder E-post
Ludmann Merete Iversen Kommunalsjef Oppvekst Leder E-post
Hafnor Marit Klem Hole ungdomsskole Adjunkt m/till utd E-post
Syversen Kari Steen Informasjonsavdelingen Konsulent E-post
Aarvik Thor-Egil Røyse skole Lærer E-post
Ødegaard Torger Hole Kommune Rådmann E-post
Larsen Marit Elisabeth Økonomi Fagleder E-post
Pjaaka Susanne Økonomi Fagleder E-post
Skaane Bente Elisabet Hovland Økonomi Leder E-post
Dybdal Rikke Marie Kommunedirektør Kommunalsjef E-post
Foslien Gunn Helen Grue Bolig B Spesialhjelpepleier E-post
Smedsrud Unni Teknisk, ledere Leder E-post
Frydenberg Roar Teknisk/Eiendom Fagleder E-post
Aasnæss Elin Kommunedirektør Kommunalsjef E-post
Amlien Rannveig Teknisk/Eiendom Konsulent E-post
Moen Borghild Bretun Tiltak for funksjonshemmede Vernepleier E-post
Åmodt Hege PPT Rådgiver E-post
Edvardsen Frode Vik skole Inspektør E-post
Jakobsen Nina Bakken Helse Spes fysioterapeut E-post
Hansen Per Arne Sundvollen oppvekstsenter Lærer E-post
Lykken Maylinn Holmby Helse Leder E-post
Lerum Jan-Inge Skole Rektor E-post
Finstad-Tala Marina SOS SFO Lærer E-post
Cui Shuang Areal, byggesak og miljø Ingeniør E-post
Kvernhaugen Kjersti Thorset Løken barnehage Barnehagelærer E-post
Bredesen Stine Mari Røyse SFO Lærer E-post
Sandum Åge-Andre Kommunedirektør Kommunalsjef E-post
Matic Danijela Løken barnehage Assistent E-post
Klouman Richard Schanke Hole ungdomsskole Konsulent E-post
Myhre Annett Løken barnehage Pedagogisk leder E-post
Hansen Ellen Cathrine Oldebråten Røyse skole Lærer E-post
Bashir Uzma SOS FOT Lærer E-post
Fabini Johannes Informasjonsavdelingen Pensjonistavlønning E-post
Aareskjold Øyunn Marie SOS Skole Lærer E-post
Langvandsbråten Irene G. Barnehage Leder E-post
Barman Ingrid Karine Toverud Røyse skole Lærer E-post
Nygård Hanne Christin Helgelandsmoen barnehage Pedagogisk leder E-post
Schinnes Hans Oddvar Røyse skole Lærer E-post
Aspen Flora Økonomi Konsulent E-post
Altier Lina Torine Buttingsrud Personalavdelingen Lærling, kontor- og administrasjonsfag E-post
Jahn Mette SOS barnehage Fagarbeider E-post
Abdulla Shnerwe Ahmed SOS FOT Lærer E-post
Bjaanes Sissel SOS SFO Lærer E-post
Langslet Marianne Røyse skole Lærer E-post
Bråthen Unni Røyse skole Lærer E-post
Larsen Ida Røyse skole Lærer E-post
Martinez Kenia SOS SFO Lærer E-post
Johbraaten Anne Schmeltz SOS barnehage Assistent E-post
Solberg Elin SOS Skole Lærer E-post
Bryhn Eva Monika Pettersen SOS Skole Lærer E-post
Zlovic Jasna Løken barnehage Fagarbeider E-post
Skjørvold Jon Syljeset SOS barnehage Barnehagelærer E-post
Heggerudstad Stine SOS Skole Lærer E-post
Teigre Stefania Agnieszka Blonska SOS Skole Lærer E-post
Hellerud Christian SOS FOT Lærer E-post
Dillerud Dina SOS Skole Lærer E-post
Solbu-Hansen Kjersti SOS SFO Leder E-post
Retvedt Live C Bentsen SOS Skole Lærer E-post
Mehus Tove Helene Fasmer SOS Skole Lærer E-post
Trulsen Maren Sofie SOS Skole Lærer E-post
Lislegaard Tone SOS FOT Lærer E-post
Refsnes Andreas Vik skole Lærer E-post
Bakke Tina Marie Berg Røyse skole Lærer E-post
Clausen Bendik Hovi NAV Psykiatri Lærer E-post
Bikset Maria Kommunalsjef Velferd Leder E-post
Bakken Trude Barnehage Leder E-post
Kristoffersen Bente Tiltak for funksjonshemmede Leder E-post
Skutberg Linda Kommunalsjef Oppvekst Leder E-post
Stuve Hanne Egidius Kultur og fritid Leder E-post
Grønvold Runar Tiltak for funksjonshemmede Leder E-post
Fekjær Anders Areal, byggesak og miljø Rådgiver E-post
Karlsen Marte Barth Hjemmebaserte tjenester Hjelpepleier E-post
Leknes Lisbeth Hjemmebaserte tjenester Hjelpepleier E-post
Andersen Monica Hjemmebaserte tjenester Hjelpepleier E-post
Rustand Hanne Kathrine Gomnes Hjemmebaserte tjenester Sykepleier E-post
Bremnes Kari Thaulow Hjemmebaserte tjenester Hjelpepleier E-post
Riault Kari Christenson Hjemmebaserte tjenester Sykepleier E-post
Svello Stine-Marit Hjemmebaserte tjenester Sykepleier E-post
Jensen Marianne Personalavdelingen Pensjonistavlønning E-post
Platou Jeanne Elisabeth Marie Stoud Hjemmebaserte tjenester Spesialhjelpepleier E-post
Alkemade Eelkje Kultur og fritid Leder E-post
Drolsum Are SOS Skole Lærer E-post
Landrø John-Morten Areal, byggesak og miljø Rådgiver E-post
Lijkendijk Lena Søreide Helse Fysioterapeut E-post
Linnestad Wenche Hjemmebaserte tjenester Hjelpepleier E-post
Stabell-Bakke Sofie Hjemmebaserte tjenester Sykepleier E-post
Sørlie Anniken Nilsson Helse Psykolog E-post
Ulven Arnlill Hjemmebaserte tjenester Hjelpepleier E-post
Bakke Hege Marie Normann Korttidsavdelingen Tverrfag spesutd høg E-post
Berg-Leirvåg Bente Pleie, rehabilitering og omsorg Leder E-post
Menti Anita Engh Hjemmebaserte tjenester Pensjonistavlønning E-post
Rannekleiv Iren Langtidsavdelingen Konsulent E-post
Fredriksen Berit Sundjordet bofellesskap Pensjonistavlønning E-post
Simonsen Ann Kristin Pleie, rehabilitering og omsorg Leder E-post
Nøkleby-Karlsrud Randi Sundvollen oppvekstsenter Lærer E-post
Larsplass Hilde Jørgensen SOS FOT Lærer E-post
Arnesen Magnus Ødegaard Teknisk/Eiendom Fagarbeider E-post
Samuelsen Monica Kommunalsjef Velferd Rådgiver E-post
Skogmo Mette Helse Helsesekretær E-post
Hellenæs Gitte Cecilie Pleie, rehabilitering og omsorg Konsulent E-post
Nilholm Camilla Barnehage Leder E-post
Borgli Kristoffer Kveim Hole ungdomskole Lærer E-post
Wold Jan Teknisk/Eiendom Tekniker E-post
Skogheim Ole Erik Teknisk/Eiendom Servicemedarbeider E-post
Englund Lill Kristin NAV Hole Konsulent E-post
Rognlien Marte Dons Teknisk/Eiendom Fagarbeider E-post
Farstad Harald Bolig A Assistent E-post
Espe Jan Magne Teknisk/Eiendom Tekniker E-post
Øverli Martha Iren Pleie, rehabilitering og omsorg Konsulent E-post
Prestkvern Silje Stokke Pleie, rehabilitering og omsorg Rådgiver E-post
Hove Nina Helen Hansen Langtidsavdelingen Spesialhjelpepleier E-post
Hatlelid Hanne Hungerholdt Vik Skole Konsulent E-post
Heltberg Jane Synnøve Langtidsavdelingen Fagleder m/særaldersgrense E-post
Nystad John Karl Teknisk/Eiendom Fagarbeider E-post
Berg Jan-Erik Iversen NAV Hole Tverrfag spesutd høg E-post
Finnevolden Heidi Tolpinrud Vik skole Lærer E-post
Solvang Christian Breien Røyse skole Lærer E-post
Dons Jenssen Janne Karin Langtidsavdelingen Pensjonistavlønning E-post
Vesterli Britt Charlotte Vik skole Lærer E-post
Hovda Janne Vik SFO SFO leder Vik skole E-post
Skogmo Per Teknisk/Eiendom Fagarbeider E-post
Gautvedt Siw Opsahl SOS Skole Konsulent E-post
Skwarski Bartosz Damian NAV Hole Psykolog E-post
Skjervum Hanne Lervik Korttidsavdelingen Ergoterapeut E-post
Arnesen Irene Haglund Bibliotek Sekretær E-post
Nordhagen Jane NAV Hole Sosionom E-post
Hovland Torill Wenche Helse Helsesykepleier E-post
Kvamme Sunniva Rebnord Vik skole Lærer E-post
Bauer Camilla Vik skole Lærer E-post
Qvernheim Rolf Richard Kommunalsjef Velferd Lege E-post
Kolstad Liv NAV Psykiatri Spesialhjelpepleier E-post
Krohn Anne Margrethe Vik skole Lærer E-post
Nyhus Monica Eknes Arbeidssenteret Spesialhjelpepleier E-post
Borvik Anniken Johansen Helse Spes fysioterapeut E-post
Aamodt Kari Anne Sundvollen barnehage Pedagogisk leder E-post
Johannessen Mona Arbeidssenteret Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Miksch Ellen Vik skole Lærer E-post
Welo Nima K. Svensrud naturbarnehage Pedagogisk leder E-post
Geitz Miriam Areal, byggesak og miljø Rådgiver E-post
Lien Simen Hæhre Helgelandsmoen barnehage Fagarbeider E-post
Hollum Øyvind Bolig A Sykepleier E-post
Haugo Inger Hanne Svensrud naturbarnehage Pedagogisk leder E-post
Andersen Trine Holm NAV Hole Konsulent E-post
Helgerud Lillan Nygård Korttidsavdelingen Spesialhjelpepleier E-post
Johansen Karoline Haavi SOS barnehage Pedagogisk leder E-post
Danielsen Anne May Sollihøgda barnehage Assistent E-post
Nesdal Live Barnehage Leder E-post
Fjalestad Aslak Fiske Hole ungdomskole Lærer E-post
Lehne Kristin Skoglia Fagarbeider E-post
Myhre Hege Kristin Svensrud naturbarnehage Pedagogisk leder E-post
Tranum Magnus Haare Røyse skole Lærer E-post
Trillhus Jostein Hole ungdomskole Lærer E-post
Roum Elin Margrethe Røyse skole Lærer E-post
Stillerud Cecilie Eikrem Røyse skole Lærer E-post
Surma Olimpia Røyse skole Lærer E-post
Løken Rigmor Høyvik Røyse skole Lærer E-post
Dalevold Amanda Granum Røyse skole Lærer E-post
Bakkeli Kari Bekk SOS Skole Lærer E-post
Skogmo Mari Kihle Røyse skole Lærer E-post
Stillerud Hanne Kristin Røyse skole Lærer E-post
Solstad Henriette Røyse skole Lærer E-post
Orebråten Grete Røyse skole Lærer E-post
Semmen Lene Røyse skole Lærer E-post
Gunhildsøien Mari Røyse skole Lærer E-post
Jernslett Magnus Røyse skole Lærer E-post
Strømsvik Merete Schlytter SOS barnehage Pedagogisk leder E-post
Berg Wenche Irene NAV Hole Barnevernspedagog E-post
Forbord Thale Marie Barnehage Leder E-post
Kristensen Endre Løstegård Vik skole Lærer E-post
Jirsa Katarina NAV Hole Konsulent E-post
Hassel Steffen Vik skole Lærer E-post
Langehaug Kari Helse Helsesykepleier E-post
Engelhardt Suruchi Areal, byggesak og miljø Rådgiver E-post
Steinsvik Simon Areal, byggesak og miljø Rådgiver E-post
Gulbrandsen Monica NAV Hole Barnevernspedagog E-post
Wieser Kristine Katarina Steen SOS Skole Lærer E-post
Korgerud Henriette Søberg Hjemmebaserte tjenester Sykepleier E-post
Bakketun Siv-Therese Røyse skole Avdl/undev insp/fagl E-post
Kittelsen-Skuland Leila Kommunedirektør Rådgiver E-post
Rensel Frode Hole ungdomskole Lærer E-post
Jakobsen Helen Korttidsavdelingen Sykepleier E-post
Lie Morten Huseby Barnehage Leder E-post
Silseth Martha Signe SOS Skole Lærer E-post
Olaussen Cathrine SOS Skole Lærer E-post
Østvold Hanne Vik skole Lærer E-post
Hansen Trine Lise SOS Skole Lærer E-post
Nordahl-Hansen Linn Maria SOS Skole Lærer E-post
Breili Ole Kristian Hole frivilligsentral Assistent E-post
Lovasz Thomas Tiltak for funksjonshemmede Leder E-post
Rovelstad Siv Beate Røyse skole Konsulent E-post
Schubertsson Karin Astrid Ingegerd Hjemmebaserte tjenester Hjelpepleier E-post
Treangen Bente Pleie, rehabilitering og omsorg Leder E-post
Solheim Marianne Kommunalsjef Velferd Leder E-post
Lillerud Sølvi Hjemmebaserte tjenester Spesialhjelpepleier E-post
Fu Qiongxia Helgelandsmoen barnehage Fagarbeider E-post
Krogsrud Julie Aurora SOS Skole Lærer E-post
Molin Sol-Britt Helse Jordmor E-post
Schjerverud Karoline PPT Rådgiver E-post
Rønning Nora Andersen Langtidsavdelingen Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Haugen Kristin Vik skole Lærer E-post
Bratli Kristina Vik skole Lærer E-post
Selte Une Kristin Personalavdelingen Tillitsvalgt (lønnet E-post
Welo Kristin Langtidsavdelingen Pensjonistavlønning E-post
Fugleberg Ann-Kristin Hole ungdomskole Lærer E-post
Juvet Aase Margrethe PPT Rådgiver E-post
Bjertnes Ellen Vik skole Lærer E-post
Øverby Evy Cecilie Bolig A Spesialhjelpepleier E-post
Stigsrud Guro Andrea Utengen Pleie, rehabilitering og omsorg Leder E-post
Vangen Kari Vik skole Lærer E-post
Bekkemoen Marthe Haugan Kultur og fritid Leder E-post
Lilja Karl Jonatan Kulturskole Musikk/kultursk lære E-post
Lund Marthe Svensrud naturbarnehage Pedagogisk leder E-post
Hølmo Ane Øien Svensrud naturbarnehage Pedagogisk leder E-post
Vist Caroline Svensrud naturbarnehage Pedagogisk leder E-post
Gulbrandsen Endre Kulturskole Musikk/kultursk lære E-post
Juvet Marie Aareskjold Svensrud naturbarnehage Pedagogisk leder E-post
Ødegård Christina SOS Skole Lærer E-post
Banggren Selina S SOS Skole Lærer E-post
Kolstø Mette Løken barnehage Assistent E-post
Andreassen Eivind NAV Psykiatri Assistent E-post
Lantz Liv Hermanrud NAV Psykiatri Hjelpepleier E-post
Jørgensen Lilian Atieno Sundjordet bofellesskap Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Heitmann Christine Aanesrud Helgelandsmoen barnehage Pedagogisk leder E-post
Thyssell Liv Karin NAV Psykiatri Assistent E-post
Eriksen Heidi NAV-flykninger Sosionom E-post
Remme Anita Helse Spesialsykepleier E-post
Vik Aud Marie Prøsch Helse Lege E-post
Haraldsen Ulla Wanvik SOS Skole Lærer E-post
Amundsen Maud Astrid Kommunalsjef Samfunn Rådgiver E-post
Bergerud Sunniva Lønne Langesæter SOS Skole Lærer E-post
Øverby Didrik Svensrud naturbarnehage Fagarbeider E-post
Dihle Toril Engen Helgelandsmoen barnehage Pedagogisk leder E-post
Nordby Rikke Renate PPT Rådgiver E-post
Nyborg Rosa Miranda Sollihøgda barnehage Fagarbeider E-post
Gauksrud Tonje Bolig A Hjelpepleier E-post
Bergom Heidi Kommunalsjef Samfunn Leder E-post
Øvreås Karin Furuhaug Kjøkken PRO Assistent E-post
Jenshagen Svein Andre Løken barnehage Assistent E-post
Danielsen Kari Helen Renhold Renholder E-post
Thorset Hans Einar Areal, byggesak og miljø Rådgiver E-post
Ismaili Neale Renhold Renholder E-post
Kneitaité Lina Røyse skole Lærer E-post
Jørgensen Siv Mari Røyse skole Lærer E-post
Kristiansen Jonas Sundvollen barnehage Pedagogisk leder E-post
Senderud Trine NAV Hole Sosionom E-post
Røsås Marte Helen NAV Psykiatri Fagarbeider E-post
Andersen Malin Elida Holm Barnehage Leder E-post
Bratvold Kristoffer Russell Helgelandsmoen barnehage Pedagogisk leder E-post
Standal Lise Marie NAV Psykiatri Tverrfag spesutd høg E-post
Borgli Stina NAV Psykiatri Spesialhjelpepleier E-post
Bjørnholt Fanny Andrea Sukken Skoglia Fagleder E-post
Berrefjord Siri Bergløff Bibliotek Assistent E-post
Clausen Bendik Hovi NAV Psykiatri Assistent E-post
Salomonsen Sebastian Endrerud Areal, byggesak og miljø Ingeniør E-post
Arnesen Une Merethe Svensrud naturbarnehage Fagarbeider E-post
Rønning Stein Inge NAV Psykiatri Assistent E-post
Stensrud André Johan NAV Psykiatri Assistent E-post
Nørgaard Noemi Esther Vasquez Rosas Bolig A Sykepleier E-post
Nyhuus Toril Helgelandsmoen barnehage Pedagogisk leder E-post
Jensen Gry-Christin Sundvollen barnehage Barnehagelærer E-post
Lindqvist Tonje Wangen Løken barnehage Pedagogisk leder E-post
Bjørnstad Maria Øderaa Bolig A Assistent E-post
Asefi Farzin Arbeidssenteret Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Hval Elisabeth NAV Hole Konsulent E-post
Sandum Maren Bolig A Barnevernspedagog E-post
Pålerud Hilde Anthonisen Sollihøgda barnehage Pedagogisk leder E-post
Frimanslund Synne Merete Dahle Langtidsavdelingen Lege E-post
Enger Mette Helse Helsesykepleier E-post
Skjellerud Anita Helse Helsesykepleier E-post
Bakke Linda Høistad Hole ungdomskole Lærer E-post
Forsberg Ruth Ellinor Elaine Pleie, rehabilitering og omsorg Ergoterapeut E-post
Jordal Christel Svensrud naturbarnehage Assistent E-post
Grønvoll Ellen Anette Hole ungdomskole Lærer E-post
Nyhus Elin Thulin Hole ungdomskole Lærer E-post
Norlund Brede Vik skole Lærer E-post
Hammer Christine Hole ungdomskole Lærer E-post
Dølerud Bente Hole ungdomskole Lærer E-post
Hafnor Lars Nikolai Sundvollen oppvekstsenter Lærer E-post
Magnussen Ane Opsahl Areal, byggesak og miljø Rådgiver E-post
Amer Amal Fathe Bolig A Helsefagarbeider E-post
Høglund Even Haagenrud IT Diverse E-post
Nesje Erik Areal, byggesak og miljø Rådgiver E-post
Røkholt Eline Grelland PPT Rådgiver E-post
Selte Unni Sundjordet bofellesskap Spesialhjelpepleier E-post
Simonnes Oddmund Vik skole Lærer E-post
Tufto Ingjerd Stefanussen Vik skole Lærer E-post
Tronrud Carl August Arnesen Vik skole Lærer E-post
Blystad Anders Marius Kommunalsjef Samfunn Leder E-post
Solvang Marianne SOS barnehage Assistent E-post
Langengen Nina Kornbråten Vik skole Lærer E-post
Solberg Nina Mørken Vik skole Lærer E-post
Selte Roy Arne Teknisk/Eiendom Fagarbeider E-post
Helgesen Ingjerd Hole ungdomskole Lærer E-post
Bang Marthe Edwarda Vik skole Lærer E-post
Vangen Henriette Vik skole Lærer E-post
Fredriksen Nina Helene Lossius Hole ungdomskole Lærer E-post
Farmen Stine Hole ungdomskole Lærer E-post
Langengen Torhild Drange Vik skole Lærer E-post
Haakensen Hanne Ask Hole ungdomskole Lærer E-post
Sobun Sylwia Ewelina Slawska Hole ungdomsskole Lærer E-post
Mathisen Lise Hole ungdomskole Lærer E-post
Haugom Silje Hole ungdomskole Lærer E-post
Angeltveit Magnus Flattum Hole ungdomskole Lærer E-post
Strømmen Diana Hole ungdomskole Lærer E-post
Arntzen Linda Hole ungdomskole Lærer E-post
Gjestvang Halvard Olsen Vik skole Lærer E-post
Moholdt Ina Helgelandsmoen barnehage Fagarbeider E-post
Einum Magnus Amundsen Vik skole Lærer E-post
Lehne Elisabeth Aasen Vik SFO Lærer E-post
Holgado Andrea Vik skole Lærer E-post
Heflo Ruben Magnussen Vik skole Lærer E-post
Hagen Marianne Hole ungdomskole Lærer E-post
Kjos Katrine Øhren Hole ungdomskole Lærer E-post
Andersen Grethe Hole ungdomskole Lærer E-post
Johannessen Hege Fossum Hole ungdomskole Lærer E-post
Tiller Heid Christine Hole ungdomskole Lærer E-post
Hoel Inger Birgitte Hole ungdomskole Lærer E-post
Tangen Kine Rua Vik skole Lærer E-post
Winnæss Mathilde Hole ungdomskole Lærer E-post
Kristensen Rikke Alvilde Vik skole Lærer E-post
Pedersen Marianne Vik skole Lærer E-post
Jonsen Heidi Marie Vik skole Lærer E-post
Qvan Malin Christiansen Vik skole Lærer E-post
Langslet Toril Carina Nagell Vik skole Lærer E-post
Kittelsby Sigri Stabo-Eeg Hole ungdomskole Lærer E-post
Lerum Lene Skoglund Vik skole Lærer E-post
Lien Monica Martinussen Vik skole Lærer E-post
Filseth Kristi Hole ungdomskole Lærer E-post
Rønnseth Ane Beate Vik skole Lærer E-post
Reklev Gunnar Hole ungdomskole Lærer E-post
Stensrud Hilde Hole ungdomskole Lærer E-post
Heggelien Hanne Hole ungdomskole Lærer E-post
Løpsmark Berit Vik skole Lærer E-post
Kristensen Didrik Løstegård Hole ungdomskole Lærer E-post
Hafnor Dagfinn Klem Hole ungdomskole Lærer E-post
Kittelsby Ola Hole ungdomskole Lærer E-post
Ruud Pernille Løken barnehage Pedagogisk leder E-post
Frøhaug Stine Marlen Bendiksen SOS Skole Lærer E-post
Rinde Maria Hole ungdomskole Lærer E-post
Skaalvik Grete Sanner Sundjordet bofellesskap Sykepleier E-post
Kalleberg Kathrine Borgmann Hole ungdomskole Lærer E-post
Vaaten Daniela Hole ungdomskole Lærer E-post
Rugroten Mads Olstad Hole ungdomskole Lærer E-post
Nygaard Christian Liset Hole ungdomskole Lærer E-post
Skaug Dina Skogstad Vik skole Lærer E-post
Ruud Kristin Hole ungdomskole Lærer E-post
Johnsen Ingrid Godø Vik skole Lærer E-post
Moe Gry Hermansen Løken barnehage Fagarbeider E-post
Stepanenko Jarle IT Diverse E-post
Haugerud Marianne Løken barnehage Assistent E-post
Halvorsen Lene Synnøve Engen Løken barnehage Assistent E-post
Fredriksen Kjersti Sundvollen barnehage Fagarbeider E-post
Nerby Anders Bolig A Assistent E-post
Ellefsen Henriette Slåttland Vik skole Lærer E-post
Røste Martine Bolig A Vernepleier E-post
Gåsholt Mona Vik skole Lærer E-post
Gulli Hilde Beate Bolig A Assistent E-post
Clausen Anita Bolig A Hjelpepleier E-post
Opsahl Vigdis Henriksdatter NAV Hole Barnevernspedagog E-post
Elci Berivan Bolig A Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Bergedahl Jane Vik skole Lærer E-post
Nilsen Monica Renate Bolig A Assistent E-post
Kazajeva Larisa Vahidovna Bolig A Hjelpepleier E-post
Molteberg Emilie Hjemmebaserte tjenester Helsefagarbeider E-post
Kjus Monica SOS barnehage Barnehagelærer E-post
Burycz Monika Vik Skole Lærer E-post
Gulbrandsen Elin Kvisgaard SOS Skole Lærer E-post
Bergius Eric Mikael Arbeidssenteret Spesialsykepleier E-post
Solheim Marianne Helgelandsmoen barnehage Fagarbeider E-post
Hella Eva Ericsson Bolig A Pensjonistavlønning E-post
Gjelstad Nina Vik Skole Lærer E-post
Ulven Iselin Bruarøy Vik Skole Lærer E-post
Pettersen Mette Ødegården Løken barnehage Fagarbeider E-post
Snøtun Nina Helgelandsmoen barnehage Assistent E-post
Saga Martine Helgelandsmoen barnehage Fagarbeider E-post
Molteberg Simen Røyse skole Lærer E-post
Hansen Marthe Vik skole Lærer E-post
Slettebråten Vivian Nygård Langtidsavdelingen Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Høy Ingeborg Arbeidssenteret Hjelpepleier E-post
Sørensen Rannveig Buen Vik Skole Lærer E-post
Knutsen Hannah Lysgård Løken barnehage Pedagogisk leder E-post
Strand Benedicte Arbeidssenteret Assistent E-post
Karlsen Hilde Bolig A Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Sørslett Lisa Antonsen Vik Skole Lærer E-post
Støveren Monica Madeleine Løken barnehage Assistent E-post
Mashaka Safia Zakaria Bolig A Assistent E-post
Hurum Ragnhild Bolig A Hjelpepleier E-post
Krøke Martin Tveiten Bolig A Assistent E-post
Røste Katrine Langtidsavdelingen Lærling E-post
Nordli Halvor Bolig A Vernepleier E-post
Taujanskyte Odeta Bolig A Assistent E-post
Javarsineh Akbar Bolig A Assistent E-post
Nielsen Vilde Bolig A Helsefagarbeider E-post
Edwin Malin Bolig A Assistent E-post
Vindas Sarmiento Andrea Bolig A Assistent E-post
Haugstad Eirin Kristin Bolig A Assistent E-post
Arntsen Hilde Irene Bolig A Assistent E-post
Andersen Malene Hjemmebaserte tjenester Hjelpepleier E-post
Henriksen Stina Hjemmebaserte tjenester Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Mahmoudi Linda Hjemmebaserte tjenester Helsefagarbeider E-post
Nordeng Else Irene Kilsti Korttidsavdelingen Ergoterapeut E-post
Berg Siril Sundjordet bofellesskap Helsefagarbeider E-post
Tørrissen Bjørn Vidar Bolig B Assistent E-post
Pajor-Siermantowska Malwina Weronika Korttidsavdelingen Spesialsykepleier E-post
Støa Elisabeth Østby Gamleveien 2B Fagarbeider E-post
Rolfsen Tove Arbeidssenteret Fagarbeider E-post
Hennig Sandra Korttidsavdelingen Sykepleier E-post
Golubovic Marija Langtidsavdelingen Sykepleier E-post
Kozakiewicz Kinga Renhold Renholder E-post
Rytterager Anne Sofie Korttidsavdelingen Sykepleier E-post
Huss Elke-Susanne Langtidsavdelingen Sykepleier E-post
Jensen Emilian IT Lærling E-post
Heimdal Anne Kristine Ørstvet NAV Hole Sykepleier E-post
Dahn Gunvor Korttidsavdelingen Sykepleier E-post
Granum Else Korttidsavdelingen Sykepleier E-post
Johnsrud Emilie Karine Høilo Pleie, rehabilitering og omsorg Rådgiver E-post
Jegtvolden Beate Langtidsavdelingen Sykepleier E-post
Halsne Nina Josefine Kommunedirektør Kommunalsjef E-post
Steinset Janne Kommunalsjef Velferd Leder E-post
Lien Gina Korttidsavdelingen Vernepleier E-post
Nygård Tonje Pleie, rehabilitering og omsorg Leder E-post
Smola Karolina Maria Korttidsavdelingen Sykepleier E-post
Skar Jeanette Hjemmebaserte tjenester Sykepleier E-post
Langslet Marianne Røyse skole Lærer E-post
Tosseviken Øyvind Teknisk, ledere Leder E-post
Walbækken Maren Midtskogen Hole frivilligsentral Assistent E-post
Hubert Line Sundvollen oppvekstsenter Lærer E-post
Hafnor Ragnhild Larsen Helse Helsesykepleier E-post
Østereng Odd Henning Teknisk/Eiendom Fagarbeider E-post
Todal Tiril Lærum Hjemmebaserte tjenester Sosialkurator E-post
Brenna Stine Røyse skole Lærer E-post
Gomnes Helena Kviteberg Helgelandsmoen barnehage Pedagogisk leder E-post
Jansen Lene Sundvollen barnehage Pedagogisk leder E-post
Bredesen May Elin Hjemmebaserte tjenester Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Orebråten Elsi Sundvollen barnehage Pedagogisk leder E-post
Skougstad Tonje Hjemmebaserte tjenester Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Olerud Olerud Vik skole Lærer E-post
Antonsen Kristian Vik skole Lærer E-post
Arntzen Anniken Hole ungdomskole Lærer E-post
Jørve Silje Thaulow Vik Skole Lærer E-post
Idstad Lena Sofie Hjemmebaserte tjenester Spesialhjelpepleier E-post
Johansen Lene Hjemmebaserte tjenester Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Teply Carina Vik skole Lærer E-post
Johansen Rita Hole ungdomsskole Lærer E-post
Frisvold Oskar Liberg Hole ungdomskole Lærer E-post
Borg Evy Anne Vik skole Lærer E-post
Azari Mari Haremo Løken barnehage Pedagogisk leder E-post
Brekke Martine Hjemmebaserte tjenester Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Kysliuk Natalia Vik skole Lærer E-post
Larsen Kari Janne Graff Hjemmebaserte tjenester Hjemmehjelp E-post
Bakken Mari Nyhus Vik skole Lærer E-post
Winnje Vilde Marie Vik skole Lærer E-post
Langvandsbråten Marthe Uttgård Hole ungdomskole Lærer E-post
Zlovic Jasna Vik skole Lærer E-post
Krokengen Laila Vik skole Lærer E-post
Nybakk Trond Andre Sundvollen barnehage Assistent E-post
Bersås Tordis Lovise Hole ungdomskole Lærer E-post
Kuchna Jowita Magdalena Sundvollen barnehage Assistent E-post
Eikenes Elin Røyse skole Lærer E-post
Fusdahl Jørgen Andreas Bråten Hole ungdomskole Lærer E-post
Ullbraathen Christoffer Sundvollen barnehage Assistent E-post
Kozakiewicz Milosz Jerzy Skoglia Barnevernspedagog E-post
Vargatiuk Iurii Hole ungdomskole Lærer E-post
Larsen Marie Hole ungdomskole Lærer E-post
Winsnes Vetle Bough Røyse skole Lærer E-post
Veiberg Torill Johansen Hjemmebaserte tjenester Sykepleier E-post
Larsen Elisabeth Frog Røyse skole Lærer E-post
Tolpinrud Live Tronrud Hjemmebaserte tjenester Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Hassan Hanin Mustafa Sundvollen barnehage Fagarbeider E-post
Basberg Karine Blystad SOS barnehage Pedagogisk leder E-post
Søberg Camilla Jenshagen Hole ungdomskole Lærer E-post
Karlsen Analyn Panlaqui SOS barnehage Fagarbeider E-post
Drivarbekk Johanne SOS Skole Lærer E-post
Grønvold Mariana Martinez Hjemmebaserte tjenester Sykepleier E-post
Robi Besarta SOS barnehage Assistent E-post
Andresen Bjørg Helene Lisle Hole ungdomskole Lærer E-post
Arning Ruth Elisabeth Hjemmebaserte tjenester Pensjonistavlønning E-post
Sødal Sara Rabben Hjemmebaserte tjenester Sykepleier E-post
Ryhagen Lena Hjemmebaserte tjenester Hjelpepleier E-post
Jørgensen Tone Skolt Hjemmebaserte tjenester Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Gulli Camilla Svensrud naturbarnehage Assistent E-post
Guttormsen Gondola Harmsen Bolig B Pensjonistavlønning E-post
Mørch Andersen Ole Kristian Areal, byggesak og miljø Byggesaksrådgiver COWI AS Oslo E-post
Johansen Rita Skoglia Assistent E-post
Lijkendijk Ida Sundvollen barnehage Assistent E-post
Kaczmarek Krzysztof Marian Skoglia Miljøterapeut E-post
Stubberud Tony Skoglia Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Baron Albarracin Ana Isabel Bolig A Assistent E-post
Orebråten Kristin Skoglia Fagarbeider E-post
Rosseland Silje Marie Skoglia Fagarbeider E-post
Andersen Inger Marie Rolid Vik skole Lærer E-post
Nilsen Marta Karolina Skoglia Miljøterapeut E-post
Karlsen Mikkel NAV Psykiatri Assistent E-post
Sollien Elisabeth Murstad NAV Hole Barnevernspedagog E-post
Simensen Tore Bergo NAV Hole Spesialkonsulent E-post
Ratovonasy Michel Sabir Skoglia Fagarbeider E-post
Ulven-Røsby May-Linn Hole ungdomsskole Lærer E-post
Gussow Ellen Sørensen Skoglia Spesialvernepleier E-post
Arntzen Arntzen Hole ungdomsskole Lærer E-post
Vik Tone SOS Skole Lærer E-post
Drønen Victoria Høyland Hjemmebaserte tjenester Sykepleier E-post
Vollan Noah IT Utplasseringselev E-post
Langslet Kaja Haglund Bolig B Hjelpepleier E-post
Tolpinrud Hege Svensrud naturbarnehage Assistent E-post
Roland Sølve Bjørgvin Svensrud naturbarnehage Fagarbeider E-post
Koko Gcinumzi Pilisa Svensrud naturbarnehage Assistent E-post
Henriksen Suparat Renhold Renholder E-post
Martinsen Heideh Amistad Svensrud naturbarnehage Assistent E-post
Gomnes Tove Svensrud naturbarnehage Assistent E-post
Andersen Tonje Elisabeth Helse Fysioterapeut E-post
Khalayli Jonas Svensrud naturbarnehage Assistent E-post
Korgerud Mette Vik Skole Lærer E-post
Nyborg Katherine Andrea Miranda Svensrud naturbarnehage Pedagogisk leder E-post
Rodal Kim Alexander Holmen Svensrud naturbarnehage Assistent E-post
Kijko Marzena Anna Sundjordet bofellesskap Hjelpepleier E-post
Gumeniuk Roman Pleie, rehabilitering og omsorg Turnuslege E-post
Lysaker Silje Skogstad Kjøkken PRO Fagarbeider E-post
Holth Andreas Kjøkken PRO Fagarbeider E-post
Kolstad Sean Bolig A Lærling E-post
Møller Birthe Kulturskole Musikk/kulturarb E-post
Iradukunda Oliva Informasjonsavdelingen Assistent E-post
Kristiansen Benjamin Sundjordet bofellesskap Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Thorsrud Linda Elisabeth Ericsson Sollihøgda barnehage Leder E-post
Østenrød Ida Hedvig Vik skole Lærer E-post
Phukhang Phongsathon Pam Sundjordet bofellesskap Helsefagarbeider E-post
Nalum Inga Sundjordet bofellesskap Assistent E-post
Ulven Julie Kirken E-post
Thoresen Chayuda Renhold Lærer E-post
Høegh Petter Landberg Renhold Lærer E-post
Rognlien Marte Dons Teknisk/Eiendom Lærer E-post
Flåm Kristoffer Vik skole Lærer E-post
Rovelstad Siv Beate Røyse skole Lærer E-post
Simakala Cyria Madibu Hole bo- og rehabiliteringssenter Assistent E-post
Nikolaisen Tolmie Natalia Helgelandsmoen barnehage Arbeidsmarkedstiltak E-post
Glass Maria Løken barnehage Assistent E-post
Groven Alexander Løken barnehage Assistent E-post
Dramicanin Jelena Langtidsavdelingen Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Kilen Marthe Gabrielsen Langtidsavdelingen Assistent E-post
Haugerud Øystein Vik skole Lærer E-post
Mosengen Torill Merete Skoglia Helsefagarbeider E-post
Kutuzova Irina Renhold Renholder E-post
Aas Elias Haugen Langtidsavdelingen Assistent E-post
Elsrud Mona Bolig B Assistent E-post
Elere Ieva Renhold Renholder E-post
Treangen Endre Langtidsavdelingen Assistent E-post
Meier Hedda Prøsch Langtidsavdelingen Assistent E-post
Bjella Kristin Færden Politisk styring og kontrollorganer Folkevalgt E-post
Ludvigsen Ella Holmen Langtidsavdelingen Assistent E-post
Pas Rudolphus Kulturskole Musikk/kultursk lære E-post
Miller-Kwinta Katarzyna Langtidsavdelingen Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Torp Christoffer Holter Langtidsavdelingen Assistent E-post
Langvandsbråten Tiril G. Sundvollen barnehage Assistent E-post
Leiksett Tirill Bjerkelien Hole bo- og rehabiliteringssenter Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Demit Ioana Carmen Kulturskole Musikk/kultursk lære E-post
Barman Ingrid Karine Toverud Røyse skole Fagarbeider E-post
Qabdid Umukhayr Abdi Langtidsavdelingen Assistent E-post
Ulversøy Grethe Kulturskole Musikk/kultursk lære E-post
Olsson Peter Eric Daniel Kulturskole Musikk/kultursk lære E-post
Keyn Edda Marie Vidarsdottir Langtidsavdelingen Assistent E-post
Bergseth Wenche Stenersen Gamleveien 2B Miljøterapeut E-post
Andersen Inger Marie Rolid Skoglia Vernepleier E-post
Stangeland Kari Mette Bolig B Assistent E-post
Klund Ragna Bolig A sykepleier E-post
Hamborg Tove Marie Henningsen Langtidsavdelingen Spesialhjelpepleier E-post
Gulbrandsen Jenny Elise Kihle Gamleveien 2B Vernepleier E-post
Ryen Petra Langtidsavdelingen Helsefagarbeider E-post
Hermanrud Kari Grønvold Renhold Renholder E-post
Thoresen Chayuda Nakrob Renhold Fagarb m/særalder E-post
Ranum Laila Langtidsavdelingen Hjelpepleier E-post
Høva Gry Halvorsen Pleie, rehabilitering og omsorg Lege E-post
Sundgot Liv Nina Langtidsavdelingen Fagarbeider E-post
Heyerdahl Kristi Strande Langtidsavdelingen Pensjonistavlønning E-post
Standahl Mary Otelie Langtidsavdelingen Spesialhjelpepleier E-post
Kjemperud Inger Langtidsavdelingen Pensjonistavlønning E-post
Asujeva Zhanati Maerbekovna Bolig B Spesialhjelpepleier E-post
Wigen Ragnhild Langtidsavdelingen Assistent E-post
Moe Bente Marit Langtidsavdelingen Pensjonistavlønning E-post
Sandum Jolanta Langtidsavdelingen Hjelpepleier E-post
Bustadmo Carina Sundjordet bofellesskap Hjelpepleier E-post
Michalak Ewa Renhold Renholder E-post
Nyhus Åse Marit Renhold Fagarb m/særalder E-post
Kristiansen Vibeke Renhold Renholder E-post
Sortebekk Gunnar Teknisk/Eiendom Servicemedarbeider E-post
Krogstad Charlotte Stene Gamleveien 2B Assistent E-post
Flokkmann Julie Pleie, rehabilitering og omsorg Stilling 8711 E-post
Gylseth Olav Hals Bibliotek Assistent E-post
Gundersen Annabel Personalavdelingen Lærling E-post
Tosseviken Mina Eline Sundjordet bofellesskap Lærling E-post
Boutera Sara NAV Hole Sosionom E-post
Wingerei-Johnsen Jo-Erik NAV Psykiatri Assistent E-post
Storm Kirsten Bolig B Hjelpepleier E-post
Andreassen Håkon Belgau Gamleveien 2B Assistent E-post
Solli Leif Jarle Gamleveien 2B Hjelpepleier E-post
Rolstad Peder Langtidsavdelingen Assistent E-post
Vik Erik Hagelsteen NAV Psykiatri Assistent E-post
Nilholm Filip Løken barnehage Assistent E-post
Listerud Thoresen Andrea Løken barnehage Assistent E-post
Hjelle Tone Merete Løken barnehage Assistent E-post
Berg Tuva Lothe Vik skole Lærer E-post
Skjerven Martin Gomnæs Gamleveien 2B Assistent E-post
Amer Abdelrahman Ahmad Gamleveien 2B Assistent E-post
Halladin Kozien Zana Gamleveien 2B Assistent E-post
Thorstensen Thomas Gamleveien 2B Fagarb m/særalder E-post
Tveito Marte Trones Gamleveien 2B Vernepleier E-post
Haglund Susanne Vaka Bolig B Sykepleier E-post
Nørgaard Chris Johan Korttidsavdelingen Lærling E-post
Avkjærn Emil Wibe Gamleveien 2B Assistent E-post
Foslien Ingrid Bolig B Lærling helsefagarbeider E-post
Western Trine Lise Berg Langtidsavdelingen Hjelpepleier E-post
Larsen Vibeke Rindalsholt Vik skole Lærer E-post
Sik Siri Sundjordet bofellesskap Hjelpepleier E-post
Gomnæs Katarina Vik SFO Lærer E-post
Frostad Kristian Kulturskole Musikk/kultursk lære E-post
Aslaksrud Trine Breivik SOS Skole Lærer E-post
Kristoffersen Ingrid Myhre Personalavdelingen Lærling E-post
Steffensen Marte Hole ungdomsskole Lærer E-post
Høeg Malene Skoglia Sosionom E-post
Maia Bakken Sophia Personalavdelingen Lærling E-post
Aarlie Terese Skoglia Fagarbeider E-post
Bækkevold Mille Haug Personalavdelingen Lærling E-post
Ryttertoft Flemming Arne Korttidsavdelingen Assistent E-post
Skagnæs Øyvind Skoglia Assistent E-post
Tanem Anders Langtidsavdelingen Assistent E-post
Sandberg Siri Holstad Vik skole Lærer E-post
Ludmann Merete Iversen Vik skole Lærer E-post
Støa Caroline Østby Bolig B Helsefagarbeider E-post
Teklehaimanot Kiros Woldeab Bolig B Miljøterapeut E-post
Shala Altin Langtidsavdelingen Assistent E-post
Vevang Jeanette Kristin Bolig B Spesialhjelpepleier E-post
Aaserud May Liss Bolig B Miljøterapeut E-post
Solvang Anita Bolig B Hjelpepleier E-post
Teigen Wenche Anita Langtidsavdelingen Hjelpepleier E-post
Breili Gro Bolig B Miljøterapeut E-post
Zjabrailova Zulaj Abdulmazjitovna Bolig B Hjelpepleier E-post
Magamadova Louise Bolig B Spesialhjelpepleier E-post
Sørlie Hilde Ingeborg Bolig B Assistent E-post
Rabska Monika Elzbieta Bolig B Assistent E-post
Hovin Elin Halvorsen Langtidsavdelingen Assistent E-post
Nesdal Jostein Helgelandsmoen barnehage Assistent E-post
Stancel Zaneta Anna Renhold Renholder E-post
Ryvang Hedda Kristine Bolig B Lærling E-post
Bakke Guro Politisk styring og kontrollorganer Folkevalgt E-post
Adeli Zahra Bolig B Spesialhjelpepleier E-post
Støa Laila Irene Bolig B Assistent E-post
Ismail Rokan Helgelandsmoen barnehage Lærling E-post
Odalovic Gordana Bolig B Spesialhjelpepleier E-post
Olszewska Agata Emilia Løken barnehage Assistent E-post
Rovelstad Malin Løken barnehage Assistent E-post
Sortåsløkken Tyra Langtidsavdelingen Assistent E-post
Bjørnstad Laila Langtidsavdelingen Hjelpepleier E-post
Hovind Marianne Røyse skole Lærer E-post
Treangen Ida Langtidsavdelingen Assistent E-post
Fishalkhatai Kobra Langtidsavdelingen Assistent E-post
Hurum Martine Håndstad Hole bo- og rehabiliteringssenter Assistent E-post
Hamborg Linda Langtidsavdelingen Sykepleier E-post
Golubovic Milana Langtidsavdelingen Spesialhjelpepleier E-post
Awani Henrietta Ninoe Hjemmebaserte tjenester Sykepleier E-post
Martinsen Anne Margrehte Langtidsavdelingen Assistent E-post
Nawrocka Aleksandra Katarzyna Hole bo- og rehabiliteringssenter Helsefagarbeider E-post
Johnsrud Anne Gro Renhold Renholder E-post
Flatebø Rosmari Fernandes Langtidsavdelingen Assistent E-post
Myklebusthaug Eline Sundjordet bofellesskap Assistent E-post
Hansen Stine Sundjordet bofellesskap Helsefagarbeider E-post
Tolpinrud Marita Sundjordet bofellesskap Fagarbeider E-post
Fæø Signe Sundjordet bofellesskap Renholder E-post
Theodorsen Espen Johbraaten Sundjordet bofellesskap Assistent E-post
Stawisinska Joanna Barbara Hjemmebaserte tjenester Assistent E-post
Grøtåsen Lidun Båtnes Sundjordet bofellesskap Helsefagarbeider E-post
Moen Ann Maria Hjemmebaserte tjenester Hjemmehjelp E-post
Rindal Sylvi Sæbø Sundjordet bofellesskap Spesialhjelpepleier E-post
Abubakarova Medina Salmanovna Langtidsavdelingen Assistent E-post
Asayehegn Samrawit Asmelash Langtidsavdelingen Helsefagarbeider E-post
Magnussen Karoline Langslet Sundjordet bofellesskap Hjelpepleier E-post
Joshi Sahil Sundjordet bofellesskap Assistent E-post
Løken Sofie Høyvik Røyse skole Lærer E-post
Stensrud Monica Cecilie Langtidsavdelingen Hjelpepleier E-post
Sundland Olaug Sundvollen oppvekstsenter Lærer E-post
Øvreås Karianne Furuhaug Kjøkken PRO Assistent E-post
Meier Karen Ormstad Hjemmebaserte tjenester Assistent E-post
Martinkute Aukse Sundjordet bofellesskap Assistent E-post
Mire Shamso Mohammed Langtidsavdelingen Assistent E-post
Struksnes Katja Sundjordet bofellesskap Assistent E-post
Abitang Valerie Hole bo- og rehabiliteringssenter Spesialhjelpepleier E-post
kalamo Laurene Langtidsavdelingen Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Skjerven Bente Gomnæs Langtidsavdelingen Pensjonistavlønning E-post
Johnsen Christine Røyrvik Langtidsavdelingen Spesialhjelpepleier E-post
Berge Thea Asta Hjemmebaserte tjenester Spesialsykepleier E-post
Trematerra Maryner Caterina Langtidsavdelingen Assistent E-post
Winnje Tove Sigrid Langtidsavdelingen Assistent E-post
Jegtvolden Henriette Amalie Langtidsavdelingen Assistent E-post
Ruud Victoria Silvana Langtidsavdelingen Spesialhjelpepleier E-post
Tangen Ella Langtidsavdelingen Lærling E-post
Andreassen Rikke Hånes Langtidsavdelingen Hjelpepleier E-post
Sundgot Sonja Therese Langtidsavdelingen Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Kaur Manpreet Langtidsavdelingen Hjelpepleier E-post
Simensen Veronica Merete Langtidsavdelingen Assistent E-post
Haugo Eva Langtidsavdelingen Hjelpepleier E-post
Bjella Inger Birgitte Langtidsavdelingen Pensjonistavlønning E-post
Solvang Kristin Langtidsavdelingen Hjelpepleier E-post
Nano Ghada Kifarkis Langtidsavdelingen Assistent E-post
Sletta Line Langtidsavdelingen Hjelpepleier E-post
Sund Marit Bondlid Langtidsavdelingen Assistent E-post
Kidane Freweini Kbreab Langtidsavdelingen Fagarbeider m/særaldersgr E-post
Flokkmann Ann Cathrine Langtidsavdelingen Hjelpepleier E-post
Ahmed Snor Langtidsavdelingen Helsefagarbeider E-post
Nysæter Aud Olavsdatter Hjemmebaserte tjenester Sykepleier E-post
Habte Yohannes Beyene Bolig A Assistent E-post
Støyten Philip Kvenås Hjemmebaserte tjenester Assistent E-post
Johnsrud Nina Langtidsavdelingen Assistent E-post
Abubakarova Kasmat Langtidsavdelingen Helsefagarbeider E-post
Bråthen Anette Ringerud Hole ungdomsskole Lærer E-post
Basberg Karine Blystad Sundvollen oppvekstsenter Lærer E-post
Skagnæs Øyvind Røyse skole Lærer E-post
Rønning Tiril Elise Remme Vik skole Lærer E-post
Schwingesbauer Maria Korttidsavdelingen Ergoterapeut E-post
Aasekjær Vivian Olsen Vik skole Lærer E-post
Erixon Tilton Frida Løken barnehage Pedagogisk leder E-post
Grønvold Hedda Emilie Sundjordet bofellesskap Assistent E-post
Myhre Kristine Tuv Vik skole Lærer E-post
Mjøen Julie Steinjord Helse Utdanningsstillinger E-post
Halvorsen Tone Elisabeth Sundvollen oppvekstsenter Lærer E-post
Danielsen Dan Christian Sundvollen barnehage Assistent E-post
Solli Ole Kristian NAV Psykiatri Assistent E-post
Roskifte Pernille Grønberg Hole ungdomsskole Lærer E-post
Kongsvold Jørgen Personalavdelingen Diverse E-post
Golshan Josephine Hjemmebaserte tjenester Assistent E-post