E-dialog er sikkert og krypterer informasjonen du sender. For å benytte tjenesten må du autentisere deg ved hjelp av ID-porten, Bank-ID etc.

Send sikker post til Hole kommune her
Send sikker post/søknader til pleie og omsorg her 
Send sikker post til PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) her 
(Vedlegg til PP- tjenesten kan kun være i PDF-format.) 

Send sikker post til skolene: 

Sundvollen oppv. senter https://min.kommune.no/s/bopw

Vik skole https://min.kommune.no/s/kkvs

Røyse skole https://min.kommune.no/s/mneh

Hole ungdomsskole https://min.kommune.no/s/eupd