Hvordan ruster vi barna til å tåle det livet har å by på?

Vi støtter, stimulerer og hjelper barna våre. Vi lytter og forstår. Vi vil deres aller beste, og gir dem ikke bare det de trenger, men også det de ønsker seg.

I vår iver etter å beskytte barna mot ubehag og motstand skaper vi kanskje en generasjon som ikke står så godt rustet til å tåle livets opp - og nedturer. Dess mer vi involverer oss og legger til rette for dem, dess mindre eierskap får de i eget liv. Når vi beskytter barna mot ubehag og motgang får vi barn som ikke står rustet til livet. Vi må la dem få øvelse i både å mestre og mislykkes. Derfor må vi tørre å stille krav og sette grenser. Vi må tåle at de gjør opprør og at de har vanskelige følelser. For hva er egentlig psykisk uhelse og hva er naturlige følelsesreaksjoner? For at barna skal få øve på å tåle sine følelser, må vi voksne tåle våre.
Vi må la barna få utforske verden og gå litt på trynet – helt i fred.

Foredragsholder Line Marie Warholm - psykologspesialist og psykoanalytiker

Line Marie Warholm er psykologspesialist og psykoanalytiker, forfatter av boken «Foreldrerevolusjonen - Fire veier til robuste barn» og fast spaltist i Aftenposten. Hun har bakgrunn fra barne- og ungdomspsykiatrien og familievernet, fra psykisk helsevern for voksne og sikkerhetspsykiatri, fra privat praksis og fra arbeid som fagkyndig meddommer i tingretten.

Les gjerne mer av Warholm her: Aftenposten