Publikumskontoret har sommertid 21.juni - 13. aug. Telefontid er da kl. 10:00 - 14:00

Avtalte møter og samtaler avholdes som normalt. Din saksbehandler vil hente deg ved inngangen.

Har du ikke en avtale må du kontakte oss per telefon mellom kl. 10:00 - 14:00 (man. – fre.)
 

  • Publikumskontoret: Tlf. 32161100
  • NAV sosiale tjenester (inkl. barnevern): Tlf. 90756878
  • NAV øvrige tjenester: Tlf. 55553333
  • Areal, byggesak og miljø: Tlf. 46926160
    (Telefontid man., ons., tors. kl. 12:00 – 14:00, stengt i uke 28 og 29)

For skriftlige henvendelser kontakt: postmottak@hole.kommune.no

Viktige telefonnumre:
Barnevern
Vakttelefon vann og avløp 
Byggesaksavdelingen
Pleie og omsorgstjenesten tlf: 32163300 eller 32163360
NAV
Helsestasjonen
Andre viktige telefonnumre

Mer kontaktinformasjon finner du på vår hjemmeside. Vi ønsker alle våre innbyggere og andre en riktig god sommer!