I ukene 27-31 (1. juli - 2. august) har publikumskontoret åpent mellom kl. 10:00 - 14:00.

Du må avtale med en saksbehandler dersom du kommer før kl. 10:00 eller etter kl. 14:00 i denne perioden. Den du har avtale med vil komme å ta deg i mot ved hovedinngangen. 

Viktige telefonnumre:
Barnevern
Vakttelefon vann og avløp 
Byggesaksavdelingen
Pleie og omsorgstjenesten tlf: 32163302 eller 32163367
NAV
Helsestasjonen
Andre viktige telefonnumre

Mer kontaktinformasjon finner du på vår hjemmeside. Vi ønsker alle våre innbyggere og andre en riktig god sommer!