Hvor kan jeg stemme i utlandet?

Du kan forhåndsstemme på de fleste norske ambassader, generalkonsulater og konsulater - og hos andre oppnevnte stemmemottakere.
Her kan du se hvor du kan stemmme i utlandet (link til valg.no)

Kan du ikke oppsøke de overnevnte stedene?

Dersom du er i utlandet, men ikke har mulighet til å oppsøke en stemmemottaker kan du brevstemme.

En brevstemme sendes til:
Hole kommune ved/Valgstyret
Viksveien 30
3530 Røyse

For at din brevstemme skal bli godkjent er det viktig at du leser deg opp på hva en brevstemme må innneholde. 
Se hvordan du kan sende en brevstemme her (link til valg.no)

Når er fristen for å stemme i utlandet?

Siste dag for å forhåndsstemme i utlandet er 1. september, men du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 11. september. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Velgere bosatt i utlandet mottar ikke valgkort, men husk legitimasjon.

Har du bodd i utlandet de siste 10 årene?

Da må du også huske å søke deg inn i manntallet. 

Velgere som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste ti årene må søke om å bli innført i manntallet i sin siste norske bostedskommune.

 

Skal du stemme hos en stemmemottaker i utlandet søker du ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved utenriksstemming.

Dersom du stemmer via brevpost og ikke benytter den offisielle omslagskonvolutten søker du ved å fylle ut søknad om innføring i manntallet. Alternativt kan du også skrive på konvolutten du bruker som omslagskonvolutt at du søker om innføring i manntallet i gjeldende kommune og en forsikring om at du er norsk statsborger.