Spørretimen

Alle personer bosatt i Hole kommune kan stille spørsmål til kommunestyret, ordføreren eller det enkelte kommunestyremedlem.

Spørsmålet skal fremmes for ordføreren senest kl. 12.00 virkedagen før kommunestyrets møte skal avholdes. Det settes av inntil 30 minutter i begynnelsen av møtet til den offentlige spørretiden.

Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Dersom et spørsmål omfatter en sak på dagens sakliste kan ikke spørsmålet besvares før etter at saken er ferdig behandlet.

Har du et spørsmål du ønsker å stile? Send inn spørsmålet ditt her 

Utsendinger eller grupper som vil møte kommunestyret

Utsendinger eller grupper som vil møte kommunestyret og hovedutvalg for å uttale seg i en sak, skal melde fra om dette til ordfører/møteleder senest 10 dager før møtet. Ordfører/møteleder kan også invitere utsendinger, grupper for å belyse et tema eller en sak.

Kontaktinformasjon

Spørsmål og øvrige henvendelser sendes til: postmottak@hole.kommune.no