Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen ble etablert 1. januar 2021 og er et politisk samarbeids- og interesseorgan for kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad og Modum. Betegnelsen interkommunalt politisk råd følger av Kommuneloven. I dagligtalen brukes navnet «Regionrådet for Ringeriksregionen» eller forkortelsen «IPR for Ringeriksregionen».

Kommunenes ordførere, varaordførere og en valgt opposisjonspolitiker per kommune utgjør representantskapet, det øverste organet i regionrådet.

Les mer om Regionrådet her.