Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Valg

Er du ny folkevalgt?

Velkommen som folkevalgt!

Her finner du litt nyttig informasjon for å komme i gang. 

null

Her kan du forhåndsstemme

Her kan du se tider og steder for forhåndsstemmegivning. 

Valgavlukker

Er du i utlandet og skal stemme?

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner eller hos andre oppnevnte stemmemottakere.

Brevstemme utlandet

Trenger du å stemme hjemme?

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale kan søke kommunen om å stemme hjemme, eller der de er. Slik stemmegivning må foregå senest uken før valget.

Valgurne - illustrasjon

Stemmegivning på institusjon

Hole kommune tar i mot forhåndsstemmer også på institusjon før valgdagen. Beboere, ansatte og andre besøkende kan da avgi stemme. Under ser du tider og steder for institusjonsstemmegivning. 

Alle må ha legimasjon for å avgi stemme. Valgkort er ikke et krav, men vil lette arbeidet med å søke opp velgere.

Merk at det ikke er anledning til møte opp for å stemme på institusjon dersom du ikke er beboer, ansatt eller besøkende. 

Valg

Kandidater til eldreråd og råd for mennesker med funksjonsnedsettelse

Ønsker du å bli medlem eller nominere kandidater til eldrerådet eller rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse i Hole kommune?

I forbindelse med kommunestyrevalget høsten 2023 skal det oppnevnes nye medlemmer til eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. Både organisasjoner og enkeltpersoner kan nominere kandidater. Du kan også foreslå deg selv.

Herredshuset

Manntall til offentlig ettersyn

Manntallet ligger nå tilgengelig på Hole Herredshus.

Er du usikker på om du står oppført i manntallet kan du kontrollere dette i kommunens papirmanntall som er tilgjengelig på Hole Herredshus (Publikumskontoret) frem til valgdagen. Du kan også ringe 32161100.

Valgurne