Kommunen har et areal på 195 km2. Grenser i nord, vest og øst til Ringerike, i sør til Bærum og Lier og i sørvest (i Tyrifjorden) til Modum. Hole har flott natur og gode muligheter for friluftsliv både sommer og vinter. 

Kommunevåpenet har fire kongekroner i gull på rød bunn. I kommunevåpenet har vi fire kongekroner som symboliserer Holes rike historie, med 4 norske middelalderkonger som hadde sin oppvekst i bygda;  Halvdan Svarte, Sigurd Halvdanson Syr, Olav den Hellige (Olav Haraldson) og Harald Hardråde.

Spesielle steder i bygda:

 • Bønsnes kirke fra 1200-tallet og den gamle kongsgården Stein er viktige historiske steder i Hole.
 • På Stein ligger Halvdanshaugen. De eldste historiske kilder hevder at Halvdan Svarte ble hauglagt der.
 • Fra Kongens Utsikt på Krokskogen får en god utsikt over det fine kulturlandskapet og eventyrriket.
 • Eventyrsamleren og dikterpresten Jørgen Moe er født og oppvokst på Mo gård.
 • Pilegrimsleden går igjennom kommunen og følger stort sett middelalderveier.

Friluftsliv:
I Hole er det gode muligheter for friluftsaktiviteter. Krokskogen er et fint utgangspunkt for turer sommer som vinter. Alle veier på Krokskogen er glimrende for sykkelturer. Om vinteren er det fine skiløyper på Krokskogen som Skiforeninger har ansvaret for.  I.L. Holeværingen kjører opp skiløyper nede i bygda.

Ellers i året kan en drive med turgåing, bading og fisking. Hvert år er det Gjeddefestival i mai/juni og krepsefiske i august. På Storøya i Tyrifjorden ligger en av landets beste og fineste golfbane.

Tørre tall:

 • Folketall: 7000 
 • Husstander: 2744
 • Antall vann: 84
 • Antall øyer i ferskvann: 38
 • Laveste punkt Tyrifjorden: 63 moh
 • Tyrifjorden/Steinsfjorden med 136 km2 er Norges 5. største innsjø med dybder ned til 288 meter.  
 • Hole er den kommunen i Norge som har størst ferskvannsareal i forhold til kommunens samlede areal. Statistikken viser at 30,1 % av kommunens areal er dekket av ferskvann.
 • Gjennomsnittshøyden i Hole: 248 moh.
 • Høyeste punkt Mørkreiåsen: 574 moh
 • Krokskogen har en bredde på 16-17 km, høyde 400-500 m.o.h. (Høyest er Gyrihaugen i Ringerike kommune: 682 m.o.h.)