Lag ditt eget turkart
Vil du lage ditt eget turkart over området du ønsker å besøke? Dette kan du på Kartverkets sider helt gratis. Klikk her

Turorientering
Turorientering er en fin måte å komme seg ut i skog og mark på, for hele familien. Det er to orienteringsforeninger i distriktet: «Fossekallen IL» og «Ringerike Orienteringslag». Begge foreningene lager turer med poster i både Hole, Ringerike og Jevnaker kommune. 

All info finnes på Turorientering

«Ti på topp»
«Ti på topp» er en fin måte å bli kjent med nye turmål i eget distrikt. Selv om det heter «Ti på Topp Ringerike» er noen av turmålene i Hole kommune.
All info finnes på Ti på Topp Ringerike

Langrenn
Hole kommune har mange tilgjengelige skiløyper. Det er IL Holeværingen som preparerer skiløypene i Holebygda. 
Kart over løypene finnes her
Gode utgangspunkt for skiturer er både Kleivstua og Sollihøgda. 

Turvettregler

Unngå å ferdes i plantefelt, dyrket mark og eng. Unngå å skade planter og trær.
Vis aktsomhet for dyrelivet. Ikke forstyrr fugler eller andre dyr.
Det kan ikke tennes bål/gjøres opp ild mellom perioden 15.april og 15.september. Fra 1.januar 2016 kom en ny regel som sier at "Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann".
Ta med alt søppel hjem eller til nærmeste søppelkasse. Plukk gjerne også opp det søppelet du finner i naturen.
Det er ikke anledning til å slå opp telt/overnatte nærmere enn 150m fra hus/hytte. Overnatting over 2 dager krever grunneiers tillatelse.
Ta hensyn til fastboende i turområdene. Gjelder også ved parkering av biler og sykler.
Vis hensyn til andre turgåere samt eventuelt næringsarbeid som pågår.
Husk båndtvang fra 1. april til 20. august som er minimum.

 

Flere områder kan ha ytterligere begrensninger for å verne naturmangfoldet. Sjekk for eksempel norgeskart.no hvis du er usikker om du er i et verneområde.

 

God tur 😊