Frivilligsentralen er en arena hvor brukere og frivillige, og frivillige seg imellom møtes. Frivillighetssentralen løser mange brukeres små og store utfordringer i hverdagen, og den skaper aktivitet og arrangement for innbyggerne i samarbeid med andre frivillige organisasjoner og kommunale enheter.

Hole kommune er eier av sentralen. Frivilligsentralens administrasjon ligger i underetasjen på Vikstunet. Lokalitetene har møterom/kafé.

Frivilligsentralen er jevnlig besøkt og har mange faste ukentlige aktiviteter. På ettermiddag og kveldstid står sentralen til disposisjon for lag og foreninger og er mye brukt.
Frivilligsentralen har også en del utstyr til utlån til frivillige.

Sjekk ut vår kalender og mer info på våre nettsider

Følg oss på Facebook

Meld deg som frivillig