Vi er Norges første Frivilligsentral for ungdom, etablert i 2016. Hole ungdomsfrivilligsentral rekrutterer frivillige som ønsker å bidra i lokalsamfunnet og bety noe for andre, spesielt rettet mot barn og ungdom. Frivillige i alle aldre kan melde seg. Vi opplever at mange trekkes til Hole Ungdomsfrivilligsentral og melder seg som frivillig. Dette gjelder da både for eksempel pensjonister som ønsker å jobbe med barn og ungdom, eller ungdom som ønsker å engasjere seg i aktiviteter til eldre eller jevnaldrene. Vi arrangerer blant annet fritidsklubb, LAN, skatehall, ungdomsklubb, workshop, arrangementer, leksehjelp, aktiv sommer uke og mye mer!

Følg oss på Facebook