Hvis du ønsker å avgi stemme i din nye kommune må du melde flytting til Folkeregisteret før 30. juni

Melder du flytting etter 30. juni, er det din gamle adresse som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett ved valget. Det er Folkeregisterets opplysninger pr. 30. juni som er grunnlaget for manntallet. 

Merk at du må melde flytting til Folkeregisteret for å bli innført i manntallet til din nye kommune. Det er ikke tilstrekkelig å melde adresseendring til Posten.

Les mer om manntall her 

Les mer om forhåndsstemmegiving her

Les mer om valgdagen her