I perioden 10. august til 8. september kan du forhåndsstemme på følgende steder:

Hole Herredshus: 10. august til 8. september: Kl. 09:30 - 15:00 (mandag – fredag)

Vik torg: 10. august – 8. september: Kl. 14:00 - 20:00 (lørdag 10:00 - 18:00)

Sollihøgda: 6. september: Kl. 14:00 - 21:00 (barnehage, underetasje)
 

Husk legitimasjon når du skal stemme!

Valgkort er ikke et krav, men det gjør at vi raskere får søkt deg opp. Ha det gjerne klart når du skal stemme.