Det er betydelig mindre snømengder i lavereliggende områder i kommunen nå enn det var når den ekstraordinære båndtvangen ble innført 9. januar. I de høyere områdene er det fortsatt mye snø, og vi mener uansett at perioden med ekstreme snømengder var så lang at dyrenes kondisjon vil være påvirket av dette i en tid framover. Viltet bør fortsatt beskyttes mot løse hunder da spesielt rådyrene har lite fettreserver igjen etter en kald og snørik vinter. Det er lite mat å finne enda, og hvis de blir jaget av løse hunder nå vil de bli mer utarmet og det dermed være større fare for at mange vil dø før mattilgangen blir bedre. Erfaringen er at rådyr kan klare seg gjennom vinteren men så dør likevel i mars og april.

Ekstraordinær båndtvang gjelder i hele Hole kommune inntil videre. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

Lokal forskrift om ekstraordinær båndtvang: Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder, Hole kommune, Buskerud - Lovdata

Viltutvalget i Hole kommune kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart.