Agenda:

  • Velkomst
  • Kort gjennomgang av Tilskuddsportalen
  • Presentasjon av Foreningsportalen
  • Info om Hole frivilligsentral og Hole ungdomsfrivilligsentral
  • Åpen dialog om samarbeid og samskaping

Dag og tid: Onsdag 6. september kl. 18:00

Sted: Samfunnssalen på Herredshuset

Påmeldingsfrist: 1. september til anders.blystad@hole.kommune.no

 

Vel møtt!