Ved årets valg har Hole kommune én stemmekrets. Det betyr at alle som ønsker å avgi stemme på selve valgdagen 11. september skal stemme på Hole Herredshus
Det vil altså ikke være mulig å stemme på Røyse skole, Sundvollen oppvekstsenter eller på Sollihgøda.

Valglokalet vil være åpent fra 07:00 - 21:00 på valgdagen. 

Husk at på valgdagen må alle stemme i egen hjemkommune. I forhåndsstemmeperioden (t.o.m. 8. september) kan du stemme i hvilken som helst kommune.

Du kan forhåndsstemme frem til 8. september. Les mer om muligheter forhåndsstemmegivning her