Slik søker du

Når du skal seksjonere en eiendom må du fylle ut en seksjoneringssøknad. Dette skjemaet er utformet av kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og kan lastes ned på deres sider. Her vil du også finne deres veileder.

Vi anbefaler at det tas kontakt med en advokat eller eiendomsmegler/ingeniør som har kompetanse innenfor fagfeltet "seksjonering".

Ved oppheving av seksjonering finner du vårt forslag til "søknad" her.

Nyttig informasjon

Kartverket har god informasjon om seksjonering og tinglysning som du finner her.

Ansvarsfordeling mellom kommunen og tinglysningen

Hvis du har spørsmål om eierseksjonsloven eller om fremgangsmåten i en bestemt seksjoneringssak må du ta kontakt med Hole kommune. Det er kommunen som er seksjoneringsmyndighet, og det er kommunen som beslutter om vilkårene for seksjoneringen eller reseksjoneringen kan gjennomføres.

Kartverket behandler seksjoneringssaker for tinglysing og gir kun veiledning om spørsmål som gjelder tinglysing.