Hole bo- og rehabiliteringssenter

24. august, kl. 10:00-11:00

Nøstret Kroksund

24. august, kl. 11:30-12:30

Hvalheim bo- og servicesenter (Borger As)

31. august, kl. 10;00-11:00

Solstad bo- og omsorgssenter

31. august, kl. 11:30-12:30

Nøstret Røyse

31. august, kl. 13:00-14:00