Du søker kommunen om å stemme hjemme. Når du tar kontakt med kommunen må du oppgi hvorfor du ønsker å stemme hjemmefra.

Søknadsfrist for å stemme hjemme er 6. september. For å søke hjemme kan du ta kontakt på telefon 32161100 eller sende e-post til publikumskontoret@hole.kommune.no.