Her er de 23 representantene til kommunestyret 2023 - 2027: 

Venstre Varamedlemmer: 
Representanten har byttet parti til Sp 2 Benedicte Brigg Gjesdal 
  3 Torbjørn Røberg 
  4 Hanne Egidius Stuve 
  5 Marianne Morseth 
   
Arbeiderpartiet Varamedlemmer:
1 Tom Olsen  4 Ivar Vamraak Fredriksen 
2 Jørn-Inge Andreassen Frøshaug  5 Øyvind Stigsrud 
3 Mia Mosengen  6 Anne Lise Ellingsen 
  7 Bjørn Rolf Gasmann 
  8 Merethe Johansen 
  9 Marius Antonio Jenssen 
   
Fremskrittspartiet  Varamedlemmer:
1 Nina Pauline Sjølie Lauritzsen  3 Tønnes Thomstad 
2 Jan Hinna  4 Eskil Sørfosbog 
  5 Thomas Tolpinrud 
  6 Jan Haukedalen 
  7 Gro Veslemøy Svarthoel 
   
Kristelig folkeparti Varamedlemmer:
1 Anne Lise Søvde Valle  2 Svein Hafnor 
  3 Kjersti Liseth Giesebrecht 
  4 Marit Klem Hafnor 
  5 Frøydis Bakke Liseth 
   
Senterpartiet Varamedlemmer: 
1 Lidia Ivanova Myhre  4 John Fekjær 
2 Tommy Helgerud  5 Rune Helgeland 
3 Mari Foss Frøhaug  6 Sindre Nørgaard 
4.Ole Martin Morseth 7 Tove Elsrud 
  8 Jan Oddvar Stolp 
   
Sosialistisk venstreparti Varamedlemmer: 
1 Morten Dåsnes  3 Kenneth Sørum Bekkemoen 
2 Bente Solberg Grande  4 Kari Strande 
  5 Daniel Syversen Granum 
  6 Harald Helleseter 
  7 Kristin Mandt Heim 
   
Høyre Varamedlemmer: 
1 Guro Bakke  12 Helle Reklev 
2 Syver Leivestad  13 Mads Kvello Berger 
3 Lars Gomnes  14 Jon Klever Gulbrandsen 
4 Elisabeth Gulbrandsen Klever  15 Jan Olaf Gomnæs 
5 Ingvild Søreide  16 Kine Nordby Martinsen 
6 Nikolai Børset  17 Christian Wang Schumacher 
7 Cecilie Laeskogen  18 Krasimir I. Henriksen Kostov 
8 Brit Aase Fremstad  19 Helle Aareskjold Fredriksen 
9 Per Kristian Faksvåg  20 Linda Aspelund Heimdal 
10 Eirik Nørgaard  21 Harald Bergom Nilsen 
11 Åne Emil Myrdal  22 Elizabeth Mcinnes 
  23 Knut Ivar Johansen 

Representantene er rangert etter antall mottatte personstemmer.