Systemet for varsling er via telefonoppringning og SMS. I situasjoner der bygninger, liv og helse kan være i fare, som brann, flom ras og lignende vil du få varsel på din telefon. Vi vil også kunne sende generell informasjon som har betydning for din og andres sikkerhet enten det gjelder brudd på vannledninger eller stenging av kommunale veier. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.