Varsling og innkalling
En hver ansatt i kommunen skal når han/hun får kjennskap til en krise, gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden.
Ved større kriser skal den ansatte som først får melding varsle kriseledelsen via normal tjenestevei. Dersom overordnet ikke er tilgjengelig - varsles kriseledelsen direkte.

NB! Mindre kriser og uhell skal løses av det daglige driftsapparatet/tjenesteområdet - uten innkalling av kriseledelsen.

Kriseledelsen har det kommunale ansvaret for å lede krisen. I akuttfasen vil det normalt være " vakthavende tjenestemann". Ved en større hendelse skal toppledelsen innkalles og overta ledelsen. Kriseledelsen er etter første akuttfase følgende:

Kommunens kriseledelse - kontaktinformasjon

Navn

Stilling

Mobil tlf.                       

Syver Leivestad

Ordfører

900 18 200

Torger Ødegaard

Kommunedirektør

958 07 151

Rikke Dybdal

Kommunalsjef velferd

476 25 883

Åge-Andre Sandum

Kommunalsjef samfunnsutvikling
/beredskapskoordinator (midlertidig)

980 73 042

Espen Pedersen

Kommunalsjef oppvekst 906 02 387

Elin Aasnæss

Økonomisjef

958 99 243

Nina Halsne

Kommunalsjef HR 

970 75 611

Marthe Hagelsteen

Leder informasjon og IKT

932 62 113

Agnete Linde

Informasjonsrådgiver

915 96 611

Rolf Qvernheim

Kommuneoverlege