Varsling og innkalling
En hver ansatt i kommunen skal når han/hun får kjennskap til en krise, gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden.
Ved større kriser skal den ansatte som først får melding varsle kriseledelsen via normal tjenestevei. Dersom overordnet ikke er tilgjengelig - varsles kriseledelsen direkte.

NB! Mindre kriser og uhell skal løses av det daglige driftsapparatet/tjenesteområdet - uten innkalling av kriseledelsen.

Kriseledelsen har det kommunale ansvaret for å lede krisen. I akuttfasen vil det normalt være " vakthavende tjenestemann". Ved en større hendelse skal toppledelsen innkalles og overta ledelsen. Kriseledelsen er etter første akuttfase følgende:

Kommunens kriseledelse - kontaktinformasjon

Navn

Stilling

Mobil tlf.                       

Syver Leivestad

Ordfører

900 18 200

Torger Ødegaard

Kommunedirektør

958 07 151

Marit Lorentsen

Kommunalsjef velferd

907 42 660

Åge-Andre Sandum

Kommunalsjef samfunnsutvikling

980 73 042

Espen Pedersen

Kommunalsjef oppvekst 906 02 387

Elin Aasnæss

Økonomisjef

958 99 243

Elmer Berg

Personalsjef

482 77 397

Tom Berg-Leirvåg

Beredskapskoordinator

924 48 232

Marthe Hagelsteen

Leder informasjon og IKT

932 62 113

Agnete Linde

Informasjonsrådgiver

915 96 611

Rolf Qvernheim

Kommuneoverlege