Herredshuset, Viksveien 30 er det stedet innbyggerne kan møte og få kontakt med kommunen og ambulanse/politi/brannvesen.


Ved bortfall av telefon/internett vil det bli bemannet en satelittelefon på Herredshuset.