Adresse: Klokkerlia 12, 3531 Krokkleiva.
Telefon: 902 34 822
E-post: elstangen@laringsverkstedet.no
Hjemmeside: https://laringsverkstedet.no/barnehage/elstangen-doremi