Kvalitet og innhold

Barnehagens hovedmål er : 
Gjennom lek og samvær skal barn bli trygge og selvstendige.

Omsorg er grunnleggende for alt vi gjør i barnehagen. Dette gjelder personalets forpliktelser til å handle omsorgsfullt overfor alle barn, men god omsorg styrker også barns forutsetninger for å utvikle gode relasjoner og utvikling av sosial kompetanse.
Uten god omso