Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Plan Høringsperiode Status Siste behandling Planident
Detaljregulering for Leinestranda - vedtak om høring og offentlig ettersyn
21.06.2023 - 22.09.2023
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
Klokkerlia Panorama: Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale
19.06.2023 - 18.08.2023
Varsel om planoppstart
Planlegging igangsatt
Regional veteranplan er vedtatt av kommunestyret
22.05.2023
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og høring av planprogram for Åsali
11.05.2023 - 29.06.2023
Varsel om planoppstart
Besluttet offentlig ettersyn
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og høring av planprogram for Storøya II
11.05.2023 - 30.06.2023
Varsel om planoppstart
Besluttet offentlig ettersyn
Varsel om oppstart av detaljregulering og høring av planprogram for Kleivheisen
23.03.2023 - 09.05.2023
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
Kommunedelplan Helgelandsmoen: Varsel om oppstart og høring av planprogram
02.02.2023 - 21.03.2023
Varsel om planoppstart
Planlegging igangsatt
Handlingsplan for næringsutvikling - gi innspill!
08.12.2022 - 18.01.2023
Endelig vedtatt plan
Endelig vedtatt plan
(Frist ute) Offentlig høring for "Årsbudsjett 2023 - økonomiplan 2023 - 2026"
21.11.2022 - 02.12.2022
Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for eiendom GBNR 231/213 Dronningveien - Møllebekken
14.09.2022 - 08.10.2022
Planlegging igangsatt
Tatt til behandling