Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
8. juli 2024 kl. 09:36

Sommertid på Publikumskontoret fra 15. juli

Publikumskontoret har sommertid 15.juli - 2. aug. Vår åpningstid er da kl. 10:00 - 13:00.

Les mer...
Illustrasjonsplan for Utvika camping.

Illustrasjonsplan for Utvika camping.

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsendring av detaljplan for Utvika camping

Informasjon

StatusEndelig vedtatt plan
Siste behandlingEndelig vedtatt plan
Publisert 25. oktober 2023
Oppdatert 12. juni 2024
Høringsperioden25. oktober 2023 - 12. desember 2023

I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10, samt vedtak i plan- og miljøutvalget 23.10.2023, sak 036/23, sendes reguleringsendring av detaljplan for Utvika camping ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Formålet med reguleringsendring

Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for en god plassering av ny bolig på eiendom gnr. 234 bnr. 156. Administrasjonen mener planforslaget som foreligger er godt beskrevet og alle relevante tema anses tilstrekkelig utredet.

Plankartet med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, ligger tilgjengelige på kommunens innsynsløsning.

Du kan gi innspill til planforslaget

Merknader til planforslaget kan sendes til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til: postmottak@hole.kommune.no, innen 12. desember 2023.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
Illustrasjonsplan for Utvika camping.

Illustrasjonsplan for Utvika camping.