Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bli en suksessfull gründer: Meld deg på gratis kurs for etablerere!

Sirius ACT, etablererveiledningstjenesten, arrangerer kurs innenfor ulike temaer som er relevante for etablerere og gründere onsdag 19. og torsdag 20 juni, i tillegg 15. august og 20. august. Alle kursene er gratis.

Les mer...
Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsbilde.

Høring og offentlig ettersyn - forslag til planprogram for kommunedelplan velferd - frist 27. mai

Informasjon

StatusVarsel om planoppstart
Siste behandlingBesluttet offentlig ettersyn
Publisert 18. april 2024
Oppdatert 12. juni 2024
Høringsperioden18. april 2024 - 27. mai 2024

Kommunestyret vedtok 15.04.24, sak K-009/24, å legge planprogram for kommunedelplan velferd ut på høring og ut til offentlig ettersyn. 

Formålet med planen

Formålet er å skape et samlet overordnet styringsverktøy for helse- og omsorgstjenestene i Hole kommune. Planarbeidet og selve planen skal legge til rette for bedre samhandling og koordinering av tjenestetilbudene innenfor velferd, tverrsektorielt og opp mot spesialisthelsetjenesten.

Hva er et planprogram?

Planprogrammet skal tydeliggjøre mål og rammer for planarbeidet og beskrive prosesser og strategier for utvikling av helse- og omsorgstjenestene. Planprogrammet skal fungere som en overordnet veiledning for utarbeidelse av en helhetlig plan.

Hensikten er å legge til rette for en åpen planprosess som sikrer bred og hensiktsmessig medvirkning og involvering fra alle berørte parter gjennom hele prosessen. Planprogrammet skal ligge til høring i minimum seks uker, før endelig vedtak gjøres av kommunestyret.

Planprogrammet finner du her  (PDF-fil)

Du kan gi innspill innen 27. mai

Frist for innspill er 27. mai 

Innspill eller uttalelse til planprogrammet sendes til postmottak@hole.kommune.no, eller pr. post til:

Hole kommune
Viksveien 30, 3530 Røyse

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsbilde.