Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Planområdet er på 43 mål i Klokkerlia.

Planområdet er på 43 mål i Klokkerlia.

Klokkerlia Panorama: Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale

Informasjon

StatusVarsel om planoppstart
Siste behandlingPlanlegging igangsatt
Publisert 19. juni 2023
Oppdatert 30. juni 2023
Høringsperioden19. juni 2023 - 18. august 2023

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3, 12-8 og 17-4 varsles det oppstart av
detaljregulering for Klokkerlia Panorama i Hole kommune.

Det varsles samtidig om evt. forhandlinger om utbyggingsavtale, men dette vil bli avgjort i den videre prosessen.

Planarbeidet utføres av Yarra Arkitektur, på oppdrag fra Holt Bygg & Eiendom AS. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging samt tilhørende infrastruktur, adkomst
og parkering.
Planområdet ligger ca. 4 km sør for Vik sentrum. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 210/15. Planområdet som varsles utgjør omtrent 43 daa av et samlet areal på ca. 471 daa.
Det varsles oppstart for et noe større område nå, enn hva som forventes at vil inngå i endelig planforslag.


Planområdet ligger ved Tyrifjorden og Sundvollen i nordøst. Ellers grenser planområdet til Nordmarka. Planområdet består i dag av skog.
I gjeldende kommunedelplan for Sundvollen har planområdet arealformål Bolig – Fremtidig.

Frist for innspill 

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er satt til den 18. august. 
Det tas forbehold om endringer utover forholdene beskrevet her.
Henvendelser og innspill rettes til:
Yarra Arkitektur, Sandgata 33, 3370 Vikersund, eller pr e-post til: post@yarra.no kopi sendes til Hole kommune:postmottak@hole.kommune.no

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.

Uttalelse til saken


Uttalelsen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttalelse ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen "Send skjult uttalelse" og fyll ut skjemaet under

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
Planområdet er på 43 mål i Klokkerlia.

Planområdet er på 43 mål i Klokkerlia.