Stor brannfare

Totalforbudet mot bruk av åpen ild iverksettes fra fredag 9. juni. Grunnen er svært stor skogbrannfare.

- Det har ikke kommet nedbør på mange uker, og det meldes heller ikke om nedbør de kommende ukene. Vi må alle ta ansvar slik at vi ikke bruker ild i innmark og utmark. Det er svært tørt i bakken nå, sier Tor Erik Jenshagen, innsatsleder i Ringerike brann - og redningstjeneste. 

Forbudet gjelder for tre uker

Totalforbudet gjelder alle typer bruk av åpen ild, enten det er engangsgriller, kokeapparater, ved, kull eller brenning av hageavfall. Nå er det nei, til det meste.

- Bruk av gassgrill i egen hage og på veranda er ikke forbudt enda, men det vil bli vurdert. Alt annet med åpen flamme er forbudt, presiserer Jenshagen.

Det er ikke bare Ringerike brann-og redningstjeneste som forbyr bruk av åpen ild. I går ble det innført forbud i Østfold, Follo og Romerike. 

Forbudet gjelder for tre uker.

- Totalforbudet gjelder for Hole og Ringerike.Det er ekstremt tørt og med den vinden vi har for tiden er det en ekstra stor fare for en hurtig spredning av en eventuell brann, presierer Jenshagen.

Annen brannfarlig aktivitet

Annen brannfarlig aktivitet som kan forekomme i utmark er for eksempel bruk av skytebaner og skogsdrift. Ringerike brann- og redning er klar i sin oppfordring også til dem.

- Vi ber også de som driver med andre aktiviteter i utmark som kan medføre brannfare som eksempelvis skogdrift, linjearbeid, kantklipping av veinettet, arbeid langs jernbanelinjer og arrangementer på skytebaner om å vurdere risikoen for brann, etablere tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå og om nødvendig stanse aktiviteten helt.