Adresse: Tyrifjordveien 32, 3530 Røyse.
Tlf. avdelingen: 461 43 551.
Tlf. styrer: 930 85 950
E-post: styrer@tyrifjordbarnehage.no
Hjemmeside: Tyrifjord Barnehage