Kontaktpersoner

Navn Funksjon

Øyvind Tosseviken

Enhetsleder VVA

Roar Frydenberg

Fagleder vann og avløp

Magnus Arnesen 

Fagarbeider

Ole Erik Skogheim

Servicemedarbeider

Roy Selte

Driftsansvarlig vei

Odd Henning Østereng

Driftsansvarlig avløp

Gunnar Sortebekk

Servicemedarbeider

Richard Samuelsen

Rådgiver VVA