Kontaktpersoner

Navn Funksjon

Frydenberg, Roar

Fagleder vann og avløp

Arnesen, Magnus

Fagarbeider

Skogheim, Ole Erik

Servicemedarbeider

 Selte, Roy

Driftsansvarlig vei

Østereng, Odd Henning

Drfitsansvarlig avløp

Wangen, Morten 

Servicemedarbeider

Eivind Bjerke

Prosjektleder