Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Foto: Løyland H Hønefoss – Buskerud fylkesfotoarkiv – Eier: Hringariki

Foto: Løyland H Hønefoss – Buskerud fylkesfotoarkiv – Eier: Hringariki

Varsel om oppstart av detaljregulering og høring av planprogram for Kleivheisen

Informasjon

StatusPlanforslag
Siste behandlingBesluttet offentlig ettersyn
Publisert 23. mars 2023
Oppdatert 20. april 2023
Høringsperioden23. mars 2023 - 09. mai 2023

I medhold av plan- og bygningslovens §§12-8, 12-3 og 4-1 samt Forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning for eiendommen gnr. 186, bnr. 13 m.fl. i Hole kommune. 

Kleivheisen var en turistattraksjon i Holebygda fra 1948 til 1977, de første ti årene som stolheis, og deretter som tønneheis.
Det har lenge vært interesse for å reetablere Kleivheisen, og i 2022 vedtok kommunestyret oppstart av et forprosjekt knyttet til tønneheis i Kleiva.

For å berede grunnen for realiseringen av et slikt prosjekt, starter kommunen et planarbeid for å belyse virkningene tiltaket kan forventes å ha innenfor miljø og samfunn.

Hensikten med å utarbeide en reguleringsplan for Klevibanen er å tilrettelegge for re-etablering av stolheis i Kleiva. Det skal tas hensyn til at området er viktig for friluftsliv og rekreasjon, og at det er verdifullt naturmangfold og kulturmiljø innenfor og omkring planområdet.

 D 18uQIArkhjvAAAAAElFTkSuQmCC

Figur 1- Varslingsgrense i sort stiplet linje

Åpen kontordag torsdag 20. april

Kommunen inviterer til «Åpen kontordag» torsdag 20. april fra kl. 12.00-15.00 på Herredshuset.
Her blir det mulig å snakke med planavdelingen omkring forslaget til planprogram.

Har dere spørsmål om planarbeidet kan dere ta kontakt med Simon Steinsvik på epost: simon.steinsvik@hole.kommune.no.

Hvis dere har synspunkter, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet kan dere sende det skriftlig pr post til Hole kommune, Viksveien 30 3530 Røyse, eller til: postmottak@hole.kommune.no.

Frist for innspill: 9. mai 2023

Planprogram for Kleivheisen - PDF fil

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
Foto: Løyland H Hønefoss – Buskerud fylkesfotoarkiv – Eier: Hringariki

Foto: Løyland H Hønefoss – Buskerud fylkesfotoarkiv – Eier: Hringariki