Mest sannsynlig vil det ikke bli nødvendig å bruke jodtabletter. Selv med et stort utslipp i Ukraina, der vinden blåser mot Norge, vil det i hovedsak føre til tiltak i norsk matproduksjon.

Skulle likevel en atomhendelse rammer oss, vil Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss.

Det er laget en egen veileder om innendørsopphold rettet mot arbeidsgivere og den enkelte ansatte i yrke med kritisk samfunnsfunksjon. For selvstendig næringsdrivende bør den enkelte gjøre samme vurderinger som en arbeidsgiver og følge de konkrete rådene som følger i lenken under.

Les mer her.