Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsbilde.

Høring av lokale forskrifter til ny opplæringslov

Informasjon

StatusVarsel om planoppstart
Siste behandlingPlanlegging igangsatt
Publisert 08. april 2024
Oppdatert 07. mai 2024
Høringsperioden08. april 2024 - 20. mai 2024

Hole kommune skal vedta flere forskrifter før skolestart i august 2024. Her kan du lese mer om de ulike utkastene, og om hvordan du kan gi innspill på forskriftene.

Hensikt

I ny opplæringslov gjeldende fra 1. august 2024, er det krav om at det lages kommunale forskrifter som kunngjøres i Norsk Lovtidend (Lovdata), når det gjelder skoleregler, skoledemokrati, skriftlig målform, elevpermisjoner og SFO-vedtekter. Det betyr at kommunen må ha hørt, vedtatt og kunngjort aktuelle lokale forskrifter når den nye opplæringsloven trer i kraft fra 1. august 2024.  (Ny opplæringslov §§ 10-7, 10-4, 15-2, 2-2 og 4-5.)

Med denne bakgrunn legges følgende forslag til forskrifter ut på høring:

  • Forskrift om skoleregler, skoledemokrati og målform i Hole kommune
  • Forskrift om elevpermisjon i Hole kommune
  • Forskrift om SFO i Hole kommune

Høringsinstanser

  • Elevråd
  • Ungdomsråd
  • Foreldreutvalg
  • Fagforeninger v/tillitsvalgte
  • Skolemiljøutvalg/samarbeidsutvalg
  • Berørte enheter

Gi innspill - frist 20. mai

Du kan gi ditt innspill på én eller flere av forskriftene. 

Frist: 20. mai 2024.

Innspill eller merknad sendes til:

E-post: postmottak@hole.kommune.no
Post: Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse

Innspill merkes med: «Forskrift om skoleregler, skoledemokrati og målform i Hole kommune» eller «Forskrift om elevpermisjon i Hole kommune» eller «Forskrift om SFO i Hole kommune», etter den forskriften det gis innspill eller merknad til.

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsbilde.