Hole idretts- og aktivitetsråd fordeler Lokale aktivitetsmidler (LAM) fra Norges Idrettsforbund. LAM er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet.

Rådet fordeler idrettsmidler på vegne av Hole kommune etter søknad.

Kontakt: holeidrettsrad@gmail.com