Det er ingen kostnader for halleie for aldersbestemte lag under 18 år. Utlån av gymsaler til organisert aktivitet er uten kostnad.

Søknadene må inneholde:

  • Navn på søker

  • Idrettslag og aktivitet

  • Aldergruppe og antall

  • Ønsket tid og sted

 

Søknad sendes innen 1. mai til kultur og fritid ved:
anders.blystad@hole.kommune.no


Hallstyret består av:

  • En representant for Kultur og fritid
  • Leder av Idrettslaget Holeværingen
  • Idrettsrådets leder
  • Rektor ved Sundvollen oppvekstsenter
  • Leder av Holehallens driftsstyre
  • Hallstyret fordeler treningstid for kommende skoleår innen 20. mai.

Småutleie av aulaen på Sundvollen oppvekstsenter skal rettes til rektor/sekretær på oppvekstsenteret.