Hole idrettsråd

Hole Idrettsråd er en paraply som favner all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund. Idrettsrådet arbeider for best mulige forhold for idretten i Hole. Idrettsrådet er en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og kommunen og mellom lagene og idrettskretsen. Idrettsrådets medlemmer velges årlig ved årsmøte.

Hole Idrettsråd fordeler Lokale aktivitetsmidler (LAM) fra Norges Idrettsforbund. LAM er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet.

Hole Idrettsråd fordeler idrettsmidler på vegne av Hole kommune etter søknad.

Kontakt Hole idrettsråd: holeidrettsrad@gmail.com

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss