Du er her: Forside / Hjem
Hole har et aktivt idrettsliv.

Hole har et aktivt idrettsliv.

Idrettsanlegg og utleie - søknadsfrist 1. mai

Hallstyret fordeler treningstider etter innkomne søknader. Idrettslaget Holeværingen som største bruker skal fremme en felles søknad.

Holehallen leies ut  av idrettslaget Holeværingen. Det er årlig søknadsfrist 1. mai for halltid i Kleivhallen, Holehallen og gymsal.

Småutleie av aulaen på Sundvollen oppvekstsenter skal rettes til rektor/sekretær på oppvekstsenteret.

Priser for leie av Kleivhallen  2022:

Ordinær timepris for hele hallen         kr 407

Ordinær timepris for halve hallen       kr 204

 

Timepris fredag fra kl 20.00- søndag kl. 22.00     kr 164

Større arrangement                                           egne avtaler

 

Det er ingen kostnader for halleie for aldersbestemte lag under 18 år.

Utlån av gymsaler til organisert aktivitet er uten kostnad.

Søknadene må inneholde:

  • Navn på søker

  • Idrettslag og aktivitet

  • Aldergruppe og antall

  • Ønsket tid og sted

 

Søknad sendes innen 1. mai til kultur og fritid ved:
Eelkje.Alkemade@hole.kommune.no


Hallstyret består av:

  • En representant for Kultur og fritid
  • Leder av Idrettslaget Holeværingen
  • Idrettsrådets leder
  • Rektor ved Sundvollen oppvekstsenter
  • Leder av Holehallens driftsstyre
  • Hallstyret fordeler treningstid for kommende skoleår innen 20. mai.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss