Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer på høring

Plan Høringsperiode Status Siste behandling Planident
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og høring av planprogram for Åsali
11.05.2023 - 29.06.2023
Varsel om planoppstart
Besluttet offentlig ettersyn
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og høring av planprogram for Storøya II
11.05.2023 - 30.06.2023
Varsel om planoppstart
Besluttet offentlig ettersyn
Varsel om oppstart av detaljregulering og høring av planprogram for Kleivheisen
23.03.2023 - 09.05.2023
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
Kommunedelplan Helgelandsmoen: Varsel om oppstart og høring av planprogram
02.02.2023 - 21.03.2023
Varsel om planoppstart
Planlegging igangsatt
Handlingsplan for næringsutvikling - gi innspill!
08.12.2022 - 18.01.2023
Endelig vedtatt plan
Endelig vedtatt plan
(Frist ute) Offentlig høring for "Årsbudsjett 2023 - økonomiplan 2023 - 2026"
21.11.2022 - 02.12.2022
Varsel om oppstart av reguleringsendring - Utvika camping
14.09.2022 - 14.10.2022
Planforslag
Tatt til behandling
Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for eiendom GBNR 231/213 Dronningveien - Møllebekken
14.09.2022 - 08.10.2022
Planlegging igangsatt
Tatt til behandling
Høring av planforslaget til kommunedelplan for klima og miljø 2022 - 2030
22.06.2022 - 12.09.2022
Endelig vedtatt plan
Endelig vedtatt plan