Hole kommune har følgende kommunale barneskoler:
Vik skole, Røyse skole og Sundvollen oppvekstsenter.

Innmelding til skolen i Hole kommune skal skje innen 1/11 til den skolen du tilhører etter bostedsadresse.

Innmeldingen er elektronisk, se Skjema.

Spørsmål kan rettes til tjenesteleder skole: merete.ludmann@hole.kommune.no, tlf. 46 92 61 28.

 

Presentasjon 1. trinns foreldremøte, PDF-fil