Hole kommune har følgende kommunale barneskoler:
Vik skole, Røyse skole og Sundvollen oppvekstsenter.

Innmelding til skolen i Hole kommune skal skje innen 1/11 til den skolen du tilhører etter bostedsadresse.

Innmelding 1. trinn: 
Innmeldingen er elektronisk. Har du en elev som skal starte i 1. trinn neste høst, vil du få informasjon fra den skolen du tilhører i god tid før fristen. 

Innmelding øvrige trinn: 
For innmelding til 2. - 10. trinn, benytt skjemaet under. 
 

Spørsmål kan rettes til tjenesteleder skole: merete.ludmann@hole.kommune.no, tlf. 46 92 61 28.

Presentasjon 1. trinns foreldremøte, PDF-fil