August

Første skoledag: 17. august.

Oktober

Høstferie: Uke 40, fra 3.10 til og med 7.10.

November

Planleggingsdag: 16.november.

Desember

Juleferie: 22.desember 2022 - 1.januar 2023.

Februar

Vinterferie: Uke 9, 27.februar - 3.mars.

April

Påskeferie: 1.april - 10.april.

Mai

Arbeidernes fridag: 1.mai.
Grunnlovsdagen: 17.mai.
Kristi Himmelfartsdag: 18.mai.
2. pinsedag: 29.mai.

Juni

Siste skoledag: 16.juni.