August

1. august, 15. august og 16. august - SFO er stengt.

17. august – første skoledag

Oktober

2. oktober til 6. oktober, høstferie (uke 40)

November

17. november – felles planleggingsdag for lærere. SFO er også stengt.

Desember

19. desember – siste skoledag før jul

Januar

2. januar - SFO er stengt.

3. januar – første skoledag.

Februar

26. februar til 3. mars, vinterferie (uke 9)

April

25. mars til 1. april – påskeferie

Mai

1. mai – Arbeidernes dag og offentlig høytidsdag
9. mai – Kristi himmelfartsdag
10. mai – Ordinær fridag
17. mai – Grunnlovsdag
20. mai – 2. pinsedag

Juni

21. juni – siste skoledag